-

ewa-rembikowska : Wczoraj Warszawianka, dziś Kujawianka.

Centralny Rejestr Faktur, czyli posłowie PO składają zawiadomienie do prokuratury.

W dniu 18 października bieżącego roku Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie nowego pliku JPK-VAT.

W świetle nowych przepisów

  • Od 1 kwietnia 2020 r. duzi przedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT, a od 1 lipca 2020 r. pozostali podatnicy VAT, będą składać nowy JPK_VAT, obejmujący dwie części: deklarację VAT i ewidencję VAT.
  • Jeden plik ma uprościć rozliczenie z urzędem skarbowym i zmniejszyć obciążenia sprawozdawcze podatników VAT.
  • Nowa struktura JPK_VAT została opracowana w wyniku konsultacji podatkowych z przedsiębiorcami, co pozwoliło na lepsze przystosowanie pliku do ich potrzeb.

Przyjęte rozwiązanie diametralnie różni się od koncepcji z 2016 roku.

Minister Finansów podpisał w czerwcu 2016 roku akt założycielski spółki celowej „Aplikacje Krytyczne sp. z o.o.”. Głównym zadaniem spółki miało być stworzenie rozwiązań umożliwiających budowę bazy faktur on-line i jej analizowania w czasie rzeczywistym. W założeniach faktura miała być wystawiana w formacie struktury logicznej i przekazywana klientowi via Ministerstwo Finansów. Takie rozwiązanie funkcjonuje w Portugalii i Holandii.

Na konferencji prasowej w czerwcu 2016 roku minister Szałamacha mówił o przejściu służb skarbowych z logiki papierowej do logiki cyfrowej, którego dokonano w krajach, w których luka VAT jest teraz rzędu kilku procent. Poinformował, że spółka, gdy już spełni swą misję, kiedy Ministerstwo Finansów wykształci zespół analityczny, który będzie korzystał z jej produktów, zostanie zlikwidowana, a całość majątku przejmie resort finansów.

Założenia były takie, że Centralny Rejestr Faktur powstanie w czasie krótszym niż dwa lata. Nie powstał, w związku z czym posłanka PO Izabela Leszczyna na posiedzeniu komisji finansów w dniu 16-06-2018 prosiła ministra Skibę o wyjaśnienie następujących spraw: 1/

"Natomiast to, co chciałabym powiedzieć przy okazji spółki Aplikacje Krytyczne… Tu będą z kolei pytania kierowane do pana ministra Leszka Skiby. Panie ministrze, pan przekonywał nas w 2016 r., kiedy tę spółkę powoływaliście, że ona jest niezwykle ważna. Przede wszystkim miała ona stworzyć Centralny Rejestr Faktur. Mówił pan, że każdy miesiąc opóźnienia to jest ubytek 3 000 000 tys. zł w budżecie i że to jest w ogóle podstawa do tego, że w szybkim trybie, w nadzwyczajny sposób to rozwiązanie informatyczne musimy przygotować. To jest cytat z pana. Potem powiedział pan jeszcze, że spółka przestanie funkcjonować, kiedy stworzy Centralny Rejestr Faktur. Szacuje pan, że dokona się to w roku 2018.

Minister finansów Paweł Szałamacha powiedział wtedy, że ta spółka celowa ma wykonać zadanie w okresie raczej kilkunastu miesięcy niż kilku lat, bo administracja publiczna jest w ogóle nieefektywna, fatalna, w MF nie ma w ogóle ludzi kompetentnych, dlatego musicie powołać spółkę Aplikacje Krytyczne, bo ona uratuje polskie finanse. Potem minister Szałamacha powołał jakiś zarząd i prezesów. Potem przyszedł minister Morawiecki, wyrzucił tych prezesów i zarząd, powołał swoich prezesów i nowy zarząd. Zdaje się, że teraz jest trzeci konkurs, czyli kolejny minister wywalił poprzedników i powołuje swoich.

Stąd pytanie do pana ministra Skiby: Ile kosztowały nas wynagrodzenia kolejnych zarządów? Czy otrzymywali odprawy? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Nie będę już cytowała państwa posłów z PiS, którzy z wielkim entuzjazmem przyjęli rozwiązanie pod tytułem spółka Aplikacje Krytyczne. (...)"

 

Podsekretarz stanu w MF Leszek Skiba:

"Dziękuję bardzo za pytanie. Otóż, rzeczywiście, pełna zgoda z panią poseł. Jak zawsze, pani poseł ma świetną pamięć. Spółka Aplikacje Krytyczne została przygotowana po to, aby zrealizować pewne funkcjonalności, które zostały określone mianem Centralnego Rejestru Faktur. Tym, co mogę powiedzieć, jest to, że spółka rzeczywiście realizuje szereg działań i szereg zleceń, które odpowiadają – można powiedzieć – tym funkcjonalnościom, zidentyfikowanym pod nazwą „Centralny Rejestr Faktur”, bo z czegoś…

Oczywiście, w następnej części, czyli na następnym etapie naszej dyskusji, będzie część 77, gdzie zwrócę uwagę na wzrost dochodów z podatku od towarów i usług (VAT). Ten wzrost dochodów z VAT, oczywiście, bierze się z kilku różnych czynników, ale m.in. właśnie z faktu, że mamy do czynienia z nowymi instrumentami informatycznymi w MF i KAS.

Z tego powodu jakby nie ma tutaj wątpliwości, że ten główny instrument, jakim jest jednolity plik kontrolny, jak też dodatkowo integracja baz danych w postaci fundamentu danych w różnej wersji, to są te zadania, w których uczestniczyła spółka Aplikacje Krytyczne. Te funkcjonalności razem w sumie tworzą Centralny Rejestr Faktur. Dziękuję bardzo."

 

Sprawa spółki Aplikacje Krytyczne i braku Centralnego Rejestru Faktur ponownie została wywołana podczas posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i intytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. w dniu 25.05.2019 roku 2/.

Poseł Zbigniew Konwiński (PO-KO):

"Oczywiście, tak. Wiemy, o co chodzi. Finał także raczej wiemy, jaki będzie, a więc nie zajmując czasu, szanując czas wszystkich, powiem w kilku słowach, że tak jak sygnalizowałem, jest to zawiadomienie o możliwości, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z zaniechaniem prac, jeżeli chodzi o Centralny Rejestr Faktur. W zawiadomieniu jest mowa o trzech ministrach finansów z tego rządu, z rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale oczywiście gdyby była taka wola Komisji i gdyby była to jakaś przeszkoda, w swojej naiwności powiem, że możemy pozostawić wniosek bez nazwisk. Generalnie chodzi o to, żeby prokuratura zajęła się Centralnym Rejestrem Faktur, żeby przyjrzała się, dlaczego do tej pory nie został on wprowadzony. (...)

Przewodniczący poseł Marcin Horała (PiS):

"Pan poseł bardzo tutaj kokietuje swoją naiwnością. Po pierwsze, nie przesadzajmy. Szanowni państwo, może zabiorę głos w dyskusji. Jeżeli chodzi o Centralny Rejestr Faktur, wypowiedź pana ministra Skiby z początku kadencji w oczywisty sposób dotyczyła korzyści, jakie mogą wyniknąć z uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie podatku VAT jako takiego. Wówczas faktycznie postrzegano Centralny Rejestr Faktur jako jedną z najważniejszych dróg, które prowadziłyby do tego. Obecnie nie można przyjąć owych szacunków, dlatego że to by znaczyło, że w skrajnym przypadku mamy ujemną lukę VAT-owską, że gdyby rejestr faktur był, to do budżetu z tytułu podatku VAT wpływałoby więcej niż powinno. Oczywiście taka sytuacja jest niemożliwa, dlatego że teraz całkowita luka VAT-owska jest już wyraźnie niższa niż 36 mld zł rocznie. To po pierwsze.

Po drugie, w toku dalszych prac po prostu wprowadzono wiele innych rozwiązań, które są komplementarne, które niejako zastępują Centralny Rejestr Faktur. Poprosiłem o to i mam notatkę Ministerstwa Finansów na ten temat. Jest tutaj wyraźnie stwierdzone – taki jest stan faktyczny – że nigdzie w Europie nie wdrożono Centralnego Rejestru Faktur w taki sposób, w jaki wyobrażaliśmy sobie, wyobrażano sobie czy wyobrażał sobie autor wniosku, czyli zbierania wszystkich faktur w czasie rzeczywistym. W kilku państwach faktycznie rejestr występuje, natomiast faktury są raportowane z opóźnieniem. Krótko mówiąc, jest to to samo, co u nas Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT.

(...)

Kolejnym elementem systemu informatycznego jest system STIR, który w czasie rzeczywistym wykrywa podejrzane transakcje w systemie bankowym i jest w stanie je zatrzymać do sprawdzenia. Kolejnym elementem, który działa przez analogię do rejestru faktur, tyle że od strony przepływów pieniężnych, a nie od strony fakturowej, jest mechanizm podzielonej płatności, który uszczelnia i zatrzymuje środki, proliferacja podzielonej płatności na kolejne branże i przedsiębiorstwa. Kolejnym elementem jest system SENT, czyli monitorowanie przewozów w transporcie drogowym. Dalej są kasy on-line, itd., itd.

Wszystkie te działania, pakiet działań, które były po kolei wprowadzane, był komplementarny wobec Centralnego Rejestru Faktur. Pozwoliło to osiągnąć ten sam efekt nieco innymi metodami. Stąd nie widzę przestępczego zaniedbania w tym, że akurat Centralny Rejestr Faktur nie został wprowadzony, ponieważ system został uszczelniony innymi, bardzo podobnymi środkami. Jeżeli chodzi o system JPK, to właściwie identycznymi jak w innych krajach. Tam nazywa się to systemem Centralnego Rejestru Faktur, u nas nazywa się to JPK, jednak istota jest ta sama. Jest to zbiorcze regularne raportowanie transakcji z pewnym opóźnieniem."

 

W tym samym dniu Zbigniew Konwiński (PO-KO) poinformował na  konferencji prasowej w Sejmie, że wspólnie z dwojgiem innym posłów opozycji z komisji śledczej ds. VAT - Genowefą Tokarską (PSL) i Mirosławem Pampuchem (N) - złożą tego samego dnia zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministrów finansów w rządzie PiS - obecnego premiera Mateusza Morawieckiego, a także Teresę Czerwińska i Pawła Szałamachę. Chodzi o niedopełnienie obowiązków we wdrożeniu tzw. Centralnego Rejestru Faktur, co kosztuje budżet być może nawet 108 mld zł. 

 

Według informacji resortu, w 2018 roku spółka Aplikacje Krytyczne zatrudnia na stanowiskach pracowniczych 28 osób. Średnie wynagrodzenie pracownicze wynosiło 13.616,57 zł brutto. Spółka wykonuje prace na rzecz Ministerstwa Finansów w trybie bezprzetargowym. 

Prace wykonywane przez spółkę Aplikacje Krytyczne

„JPK Transmiter” – zlecenie z dnia 28.10.2016 na aplikację umożliwiającą wysyłanie przez podatników dokumentów JPK do Minsiterstwa Finansów – koszt 169 403,47 zł brutto

„JPK Walidator” – zlecenie z dnia 13.03.2017 na rozbudowę aplikacji dostarczonej w ramach zlecenia na jPK Transmiter o możliwość walidacji przez podatników plików JPK przed wysyłką - koszt 86 100,00 złbrutto.

„JPK Profil Zaufany” – zlecenie z dnia 23.05.2017 na rozbudowę aplikacji dostarczonejw ramach zlecenia na JPK Transmiter o możliwość podpisywania plików JPK profilem zaufanym – koszt 60 270,00 zł brutto

„JPK Analizator” zlecenie z dnia 09.11.2016 na narzędzie do analizy plików JPK w powiązaniu z innymi danymi podsiadanymi przez Krajową Administrację Skarbową, w tym danymi z deklaracji podatkowych VAT, VAT-UE oraz CIT, a także gromadzonymi informacjami o podmiotach stanowiących potencjalne zagrożenie dla systemu podatkowego – koszt 720 000,00 zł brutto

„Fundament Danych wersja 1: - zlecenie z dnia 13.03.2017 na narzędzie do agregacji i mapowania danych z kilkudziesięciu źródełowych systemów informatycznych resortu finansów lub zewnętrznych baz danych na potrzeby analityczne wraz z zapewnieniem wyspecyfikowanych danych na potrzeby Systemu Analitycznego Administracji Skarbowej oraz innych narzędzi analitycznych funkcjnujących w ramach KAS – koszt docelowy 983 262,00 zł brutto.3/

 

W sumie można powiedzieć, że w przypadku działań zmierzających do nałożenia na podatników pastucha elektronicznego, by ich lepiej i dokładniej kontrolować  to występuje przedziwna jedność ponad podziałami. Rozbieżności dotyczą tego, kto i jak ma zarządzać budżetem przeznaczonym na ten cel.

 

 

1/http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/biuletyn.xsp?documentId=F779A239B6092909C12582B9004631F6

2/ http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/biuletyn.xsp?documentId=3404E75069DCAAFCC12584090044886B

3/ https://crowdmedia.pl/rzadowe-zlecenia-pokazne-pensje-koszty-znacznie-przekraczajace-przychody/tagi: plik jpk_vat  centralny rejestr faktur  spółka aplikacje krytyczne 

ewa-rembikowska
4 grudnia 2019 22:19
23     2090    9 zaloguj sie by polubić
komentarze:
Paris @ewa-rembikowska
4 grudnia 2019 23:42

Super te pensje sobie ustalilo...

... to zlodziejstwo od bankstera Morawieckiego...  moja siostra to by sie cieszyla zarabiajac 50%  z tych 13-tu tysiecy,  a tak dyja juz od kilku lat z ledwoscia za 3 tysiace brutto... bo na podwyzki  NIGDY  nie ma kasy...

... cos niebywalego  jak te  rzadowe barany kombinuja okradac polski narod... cos naprawde niebywalego  !!!

 

Kapitalny wpis... i dzieki wielkie, ze trzyma Pani reke na pulsie, informujac  jak jestesmy  OKRADANI  przez  "nasz"  PiS'owski rzad  !!!

zaloguj się by móc komentować

smieciu @ewa-rembikowska
5 grudnia 2019 00:14

No dobra. Centralny Rejestr nie ruszył, Aplikacje Krytyczne są wydmuszką. A jednak system działa VAT uszczelniono. Za pomocą jakich metod? Czym nie chwali się nam Morawiecki?

No i pojawia się nasz bohater: Marian Banaś. To on zdaje się wprowadził system STIR o którym wyżej. Tylko skąd go wziął skoro działania Aplikacji Krytycznych mających tworzyć tego typu oprogramowanie są tak nieporadne? Tego nie zdołałem się dowiedzieć niestety choć zgaduję że go po prostu od kogoś kupili STIR ten ktoś dzięki temu ma pełen wgląd do tego co miał mieć Centralny Rejestr.

Ciekawe jest że STIR poza KAS miał raportować także do między innymi CBA i ABW. Czy jednak Banaś udostępnił im to narzędzie ostatecznie, tego nie wiem. Ale wiem że tak istotne narzędzie jest z pewnością rzeczą o którą warto zawalczyć.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @smieciu 5 grudnia 2019 00:14
5 grudnia 2019 08:23

Aplikacje Krytyczne nie są wydmuszką.

https://www.akmf.pl/o-nas-ak/

Spółka Aplikacje Krytyczne integruje dane pochodzące z kilkudziesięciu systemów źródłowych Ministerstwa Finansów -kilkanaście tysięcy kolumn zawierających ponad 5 miliardów rekordów oraz miliardy rekordów pochodzących z danych STIR i JPK. Integracja danych pozwala na wypracowanie modeli analitycznych mających na celu dostarczenie rozwiązań w zakresie zmniejszenia luki podatkowej.

Jak napisałam pierwotnie CRF miał być aplikacją, która zbiera w czasie rzeczywistym wszystkie wystawione faktury VAT on-line tak jak teraz kasy fiskalne.

Od tego pomysłu KAS odszedł, zamieniając na rozszerzony plik JPK raportowany raz na miesiąc, który w połączeniu ze STIR wyłapuje różne nieprawidłowości.

A walka jak zwykle idzie o to, kto ma zarządzać budżetem, do i przez kogo ten budżet ma iść.

Banaś uszczelnił, nie dość, że uszczelnił, to prawdopodobnie zyskał wiedzę na wagę życia.

O przekrętach na poziomie samorządów z forum RIO - "Bramki na autostradzie A4 z kradzionej stali. Zamawiający GDDKIA. Obwodnica Strykowa - droga i utwardzenie ze zmielonych sedesów. Wały przeciwpowodziowe Szczecin Marszałek zamieszany w aferę na 30 mld."

 

 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @Paris 4 grudnia 2019 23:42
5 grudnia 2019 08:26

Chodzi tu o to, że PO uważa, że PiS się leni przy zakładaniu kagańca na przesiębiorców, oni by to zrobili lepiej i skuteczniej.

 

zaloguj się by móc komentować

smieciu @ewa-rembikowska 5 grudnia 2019 08:23
5 grudnia 2019 09:57

Ach tak, trochę późno wczoraj pisałem - Rejestr Faktur vs JPK + STIR. Czy udało się pani dowiedzieć skąd się ten STIR wziął? Pobieżny rzut oka na problem sugeruje że Morawiecki (z Banasiem) porzuciwszy oryginalne założenia po prostu kupili gotowe rozwiązania, wprowadzone już gdzie indziej. Od kogo kupili? Za ile?

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @smieciu 5 grudnia 2019 09:57
5 grudnia 2019 10:18

Szukałam, na razie nie znalazłam. Może w samym Ministerstwie Finansów przygotowali tę aplikację, bo z tego co widzę, to Aplikacje Krytyczne zajmowały się tworzeniem oprogramowania do analizy tych danych w połączeniu z danymi z innych baz.

Nie kupili gotowego rozwiązania. Myślę, że taka aplikacja do zbierania danych ze STIR nie była problemem, bo przecież działa to na podobnej zasadzie jak zbieranie plików JPK.  

Problem zaczyna się na poziomie analiz i generowania odpowiednich algorytmów do wyciągania informacji z bazy a tym zajmują się właśnie Aplikacje Krytyczne.

 

zaloguj się by móc komentować

ArGut @ewa-rembikowska
5 grudnia 2019 12:30

Wożę się z panią ArGut-ową po e-receptach i też mam podobne odczucia, że w sprawie ”przekrętów” na zdrowiu jest konsensus na poziomie europejskim. Byłem nawet na szkoleniu organizowanym przez CSIOZ i z podziwu wyjść nie mogę, że takie CUDO jak e-RECEPTA ma być wdrażana na poziomie EUROPEJSKIM ! Nawet już udało się wystawić, transgraniczną e-receptę między Litwą a Estonią, czy Łotwą a Estonią. Mimo różnic w poziomie tzw. życia i różnic w poziomie tzw. płacach średniej.

CSIOZ to też ciekawa instytucja ciekawe jaki tam jest średnie wynagrodzenie pracownika lub czasopisma ?

zaloguj się by móc komentować

ArGut @ewa-rembikowska 5 grudnia 2019 08:26
5 grudnia 2019 12:36

> Chodzi tu o to, że PO uważa, że PiS się leni przy zakładaniu kagańca na przesiębiorców, oni by to zrobili lepiej i skuteczniej.

ŚWIĘTE SŁOWA ! Tak panie posłanki z POiKO najładniej krzyczą RAUS Machen, RAUS Machen, RASU Machen, ...

Może panie i panowie posłowie z POiKO chcą być "lepszymi niemcami" ?

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @ArGut 5 grudnia 2019 12:30
5 grudnia 2019 15:52

No właśnie, to jest taki "trynd" europejski.

zaloguj się by móc komentować

Wolfram @ewa-rembikowska 5 grudnia 2019 10:18
5 grudnia 2019 16:55

Problem zaczyna się na poziomie analiz i generowania odpowiednich algorytmów do wyciągania informacji z bazy (...)

Swego czasu chyba premier mówił, że poprawiają algorytmy, bo rezultaty nie są zadowalające - tzn. były takie, jak w tym dowcipie o zajączku i kastrowanych wielbłądach - "zanim udowodnię, że nie jestem wielbłądem, to zostanę pozbawiony ojcostwa".

Algorytmy wykrywały "zajączki".

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @Wolfram 5 grudnia 2019 16:55
5 grudnia 2019 17:15

Poprawiają, poprawiają i w końcu metodą kolejnych przybliżeń dojdą do tego jak ma być i już nie będą kastrować jak popadnie, na zasadzie złego losu.

Gorsze jest to, że każda władza aż się pali, aby wziąść w swoje łapki zarządzanie KAS i jej bazami danych a przy tym, aby wyciąć nie swoich ludzi i na to miejsce wstawić swoich zaufanych.

Ciekawa jestem, gdyby tak teoretycznie wygrała Konfederacja, to czy by zaczęła od likwidacji tego pastucha elektronicznego dla przedsiębiorców, czy jednak nie?

Ten, kto ma dostęp do tych baz, wart jest miliony.

 

zaloguj się by móc komentować

ArGut @ewa-rembikowska 5 grudnia 2019 17:15
5 grudnia 2019 17:41

Zapotrzebowanie na pracowników w APLIKACJE KRYTYCZNE Sp. z o.o. jest jak w klasycznej korporacji software-owej. Może się okazać, że pracownicy AK Sp. z o.o. mają dużo łatwiejszy dostęp do danych niż by to mogły określać certyfikaty, uprawnienia i inne du-du-mamudu (bo akurat nazwą te dane testowymi). To takie moje gdybanie, ale dlaczego tak miało by nie być. Tylko dlatego, że Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów - powiedział tak:

Aplikacje Krytyczne doceniają potencjał młodych entuzjastów kodowania, wyłonionych w trakcie zmagań MinFinTech 2017. "Polska potrzebuje takich ludzi jak Wy, armii VATmanów – specjalistów z sektora IT, którzy będą zawsze o krok przed mafiami i oszustami podatkowymi, żerującymi na wykluczonych cyfrowo państwach.”
 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @ArGut 5 grudnia 2019 17:41
5 grudnia 2019 17:47

Tak przypuszczam, jak ktoś robi zabezpieczenia, to wie jak je obejść.

Po drugie, czy ci ludzie zanajdują się pod osłoną kontrwywiadowczą?

zaloguj się by móc komentować

Paris @smieciu 5 grudnia 2019 00:14
5 grudnia 2019 21:41

Pan naprawde wierzy...

... ze  premier "miska ryzu"  cos uszczelnil  ???  Czyzby przecenial Pan bankstera  ??? 

Jesli juz cos  uszczelnil to tylko  pianka poliuretanowa... ale wtedy z cala pewnoscia to nie byl  VAT  !!!

zaloguj się by móc komentować

Paris @ewa-rembikowska 5 grudnia 2019 08:23
5 grudnia 2019 21:44

O tych przekretach - to normalnie  SZOK  !!!

zaloguj się by móc komentować

Paris @ewa-rembikowska 5 grudnia 2019 08:26
5 grudnia 2019 21:51

Tak czy owak...

... tak zlodziejsko zarabiajacej biurwokracji  narod polski  NIE  WYZYWI... nie ma szans  !!!

zaloguj się by móc komentować

Paris @ArGut 5 grudnia 2019 12:30
5 grudnia 2019 21:57

Tak...

... to jest arcyciekawe  za jakie pensje "pracuje" ta  rzesza  PASOZYTOW  !!!

zaloguj się by móc komentować

porfirogeneta @ewa-rembikowska
5 grudnia 2019 22:13

Przypomniał mi się taki przedmiot ze studiów, zupełnie nie wiem po jaką cholerę tam lazłem; "prawo administracyjne" i tam było takie pojęcie"Centralne i Naczelne Urzędy Rzeczypospolitej", Nie studiujcie, nie warto.

zaloguj się by móc komentować


ArGut @Paris 5 grudnia 2019 21:57
5 grudnia 2019 23:33

Czy rzesza pasożytów to się okaże jak przyjdzie sytuacja typu: SPRAWDZAM. Taki przykład, przyjdą do nich panowie w niemieckich mundurach i powiedzą, od dziś macie być porządnymi niemcami. A RZESZA powie: Ja, naturliś. To będą pasożyci bez dwóch zdań. Tyle,że może się zdarzyć sytuacja jak z sierżantem Zielonką, który umarł a jednak żyje. Albo panem Staszkiem Wu i jego polskim współpracownikiem.

Strasznie trudno dwóm panom służyć !

zaloguj się by móc komentować

qwerty @ArGut 5 grudnia 2019 17:41
6 grudnia 2019 09:57

Morawiecki ma obsesję z tym byciem o krok, wczoraj też epatował, że jest o krok przed ....; skończy tak, że jest o krok przed listonoszem co emeryturę niesie ...

zaloguj się by móc komentować

porfirogeneta @Paris 5 grudnia 2019 21:57
6 grudnia 2019 21:30

Ja, za nędzną, ale nazywanie "pracą" tego co ja robię, to też grube nadużycie.

zaloguj się by móc komentować

porfirogeneta @ArGut 5 grudnia 2019 23:33
7 grudnia 2019 23:03

A pan to jakiś Magnat czy, może Wojskowy? Strasznie ciekawym.

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować