-

ewa-rembikowska : Wczoraj Warszawianka, dziś Kujawianka.

Świat jest dziwny a Polskę toczy faszyzm, czyli neobolszewicy idą przez Europę.

Od czasu do czasu dostaję na maila powiadomienia z platformy do udostępniania dokumentów naukowych academia.edu. Kilka dni temu rzuciłam okiem na to, co mi przysłali i po przeczytaniu tytułu przetarłam oczy. Była to praca licencjacka z Uniwersytetu Florenckiego pod tytułem” Il nazionalismo polacco nella crisi politica d'Europa - La democrazia illiberale e i possibili sviluppi del confronto con Bruxelles (Polski nacjonalizm w kryzysie politycznym Europy - demokracja nie-liberalna i ewentualny rozwój konfrontacji z Brukselą) napisana przez Letizię Biscarini w czasie jej pobytu od września 2017 do lutego 2018 roku w ramach wymiany Erasmusa w Instytucie Spraw Międzynarodowych UW.

Nieoceniony Google wraz z fejsem i linkdenem doniósł mi, że pani Letycja ma 27 lat, jest obecnie asystentką zarządu Fundacji Multuversum w Budapeszcie, która pracuje nad stworzeniem nowego typu zdecentralizowanego blockchaina z możliwością zarządzania złożonymi strukturami danych, dostępu za pomocą portfeli biometrycznych, nowego typu techniki walidacji (dowód integralności) i wielu innych funkcji, których brakuje w obecnych rozwiązaniach blockchainu na rynku . Ponadto pisze raporty, opinie, analizy dotyczące spraw międzynarodowych, kwestiach geopolitycznych, polityki krajowych i międzynarodowych w TomorrowTurin. Jako osoba aktywna społecznie wspiera też organizację Volt. (https://www.voltitalia.org/). Jest to paneuropejski ruch, który proponuje nowy i bardziej zróżnicowany sposób prowadzenie polityki, w celu przezwyciężenia takich problemów jak: zmiany klimatu, nierówności gospodarcze, imigracja, konflikty międzynarodowe, terroryzm, wpływ rewolucji technologicznej na pracę. Ograniczone granicami i podziałami partie narodowe nie są w stanie stawić czoła tym wyzwaniom. Dlatego ruch proponuje:

 • ustanowienie Europy federalnej z rządem europejskim, na czele z premierem wybranym przez Parlament, oraz z prezydentem wybranym przez lud. Stworzy to silną, otwartą i przejrzystą europejską demokrację parlamentarną.
 • umożliwienie tworzenia prawdziwych partii politycznych UE. Obecne partie UE to luźne koalicje partii krajowych, często o sprzecznych interesach; prawdziwa demokracja UE potrzebuje silnych partii broniących swojej wizji przyszłości Europy.
 • zapewnienie zdolności UE do działania poprzez podejmowanie decyzji większością głosów we wszystkich kwestiach w radach. Obecnie państwa wciąż decydują o wielu kwestiach jednomyślnie lub zgodnie, co znacznie ułatwia blokowanie niż działanie.

Ta ponadnarodowa partia została założona w 2017 roku przez Damiana Freiherr von Boeselager z Niemiec, Andreę Venzon’a z Włoch i Colombe Cahen-Salvador z Francji . O Damianie wiadomo tyle, że jest synem bankiera, pochodzi ze starej rodziny junkrów pruskich, którym marzyły się Wielkie Niemcy i latyfundia na Wschodzie. Dwóch jego przodków  było zaangażowanych w zamach na Hitlera, gdy zorientowali się, że wódz prowadzi ich na manowce. George Boeselager za swoje osiągnięcia w kampanii polskiej w 1939 r. otrzymał Krzyż Żelazny II. Po tym linkiem więcej o rodzinie Damiana (https://de.wikipedia.org/wiki/Boeselager)

Colombe jest córką współzałożyciela i przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego w Paryżu, Andrea z tych trzech osób jest najdyskretniejszy i o jego pochodzeniu nic nie wiadomo, poza tym, że jest magistrem London Business School, gdzie poznał pozostałą dwójkę. Volt Europa jest zarejestrowany jako stowarzyszenie non-profit w Luksemburgu pod nazwą Vox Europe ASB. Partia skupia w tej chwili 15 000 członków w 30 krajach Europy. Z wystawionych kilkunastu kandydatów do Parlamentu Europejskiego mandat otrzymał Niemiec.

 

Pani Letycja przystąpiła do tej partii i stała się jej aktywistką z dwóch powodów. Pierwszy to ten, że po Brexicie oraz wyborze Trumpa na prezydenta widziała jak zmienia się życie jej brytyjskich i amerykańskich przyjaciół. Drugi to fakt, że podczas pobytu w Polsce zobaczyła z bliska nacjonalizm. Po raz pierwszy w Europie nie czuła się tu jak u siebie w domu. Bała się chodzić po ulicy i to ją przeraziło.

Ciekawe, czy inni uczestnicy wymiany w ramach programu Erasmus też zetknęli się z polską niegościnnością? Nie wykluczone, że przestraszyła się Marszu Niepodległości z hasłem „Polska dla Polaków. Polacy dla Polski” a resztę zrobiła wyobraźnia. Kto to wie?

 

Po traumie związanej z pobytem w Polsce postanowiła związać się z partią, która za cel główny stawia sobie zjednoczenie Europy i jej uratowanie przed nacjonalizmem i faszyzmem.

Nietrudno się domyślić, że osoba o tak ukształtowanym profilu ideolo, zobaczyła w rządach PiS diabła rogatego.

Autorka pracy dokonała analizy sytuacji na polskiej scenie politycznej na podstawie 14 kryteriów, które posłużyły Umberto Eco do opisu demokracji nieliberalnej a zasadniczo tego zjawiska, które określa jako przepoczwarzającą się hybrydę ur-faszyzmu (wiecznego faszyzmu).

Oto one:

 1. Kult tradycji polegający na zaprzeczaniu rozwojowi wiedzy, przekonywaniu siebie samego, że znamy wszystkie niezbędne odpowiedzi (polski hiperkatolicyzm);
 2. Odrzucenie modernizmu (a właściwie odrzucenie wartości europejskich, pomimo akceptacji kapitalizmu przez Polskę);
 3. Działanie na rzecz działania, zwalczanie postaw liberalnych, które śmiały porzucić tradycyjne wartości, bądź się z nimi nie zgadzają.
 4. Tłumienie krytyki i dzialalności opozycyjnej (ustawa o mediach i wolności zrzeszania się, a także zastąpienie dużej części wymiaru sprawiedliwości ludźmi, życzliwymi wobec partii rządzącej);
 5. Strach przed innością (odrzucanie cudzoziemców a zwłaszcza muzułmanów);
 6. Działania na rzecz sfrustrowanej klasy średniej zapomnianej rzekomo przez poprzedni rząd (środki socjalne dla wszystkich rodzin a nie tylko tych z niższych klas społecznych, powstrzymanie imigrantów, obcokrajowców);
 7. Obsesja na punkcie spisku wewnętrznego (katastrofa smoleńska) oraz zewnętrznego (Unia Europejska, która chce "zmiażdżyć" polską suwerenność i osłabić jej tożsamość, liberałowie i Tusk, którzy "sprzedali" Polskę dekadenckiemu Zachodowi)
 8. Koncepcja wrogów wobec tradycyjnego katolicyzmu (silna ekonomicznie, ale dekandencka Unia Europejska, kultura islamska "terrorystyczna");
 9. Koncepcja życia oddanego walce, po której, poprzez ostateczne rozwiązanie, nastąpi wiek złota i chwały (Polska jako Chrystus Europy, cierpiący, ale wzrastający w chwale);
 10. Elitaryzm arystokratyczny, który prowadzi przywódcę partii do "pogardzania" swoimi podwładnymi.
 11. Kult śmierci i bohaterstwa (gloryfikacja pamięci historycznej po zjednoczeniu Polski w 1918 r., Powstania w 1944 r. i ustawa o Zagładzie);
 12. Męski szowinizm, co oznacza lekceważenie kobiet, potępienie nonkonformistycznych nawyków seksualnych (ustawa o dobrowolnym przerywaniu ciąży i odrzucenie homoseksualizmu);
 13. Ataki na niezawisłość parlamentu.
 14. Używanie "neo-języka", uproszczonego języka w celu ograniczenia złożonego i krytycznego rozumowania (nadużywanie terminu „polakożerstwo” w stosunku do każdego, kto wyrazi się krytycznie o Polsce i jego obecnym rządzie).

W konkluzji pani Letycja stwierdza, że system polityczny Polski należałoby określić jako hybrydowy reżim zrodzony z destabilizacji wcześniej nie skonsolidowanej demokracji, który nadal zachowuje cechy demokracji: wolne wybory (przynajmniej do tej pory kolejne odbędą się jesienią 2019 r. i wtedy można wydać pełniejszy wyrok); niezależne partie opozycyjne (nawet jeśli lewica zniknęła z obu izb, a jedyna opozycja znajduje się pomiędzy nacjonalistycznymi konserwatystami i umiarkowanymi liberałami), jak i pewien poziom swobód politycznych i obywatelskich (nawet jeśli następuje szybki proces pogarszania się na rzecz bardziej nacjonalistycznej i tradycyjnej ideologii).

Po takiej diagnozie autorka zaczęła się zastanawiać jak ten chory kraj wpłynie na funkcjonowanie Unii i co w tej sytuacji organizacja ta powinna uczynić?

Według niej Unia Europejska jest zasadniczo utopijnym projektem liberalnej demokracji, opartym na poszanowaniu rządów prawa. Zasady leżące u jej podstaw powinny utrzymać projekt przy życiu, chronić rodzącą się demokrację państw członkowskich i strukturę wspólnotową, aby ostatecznie popchnąć Unię do większej integracji, nie tylko gospodarczej, ale także politycznej, aby ewoluować w kolejny etap demokracji. Unia Europejska jest uważana za kolejny krok w rozwoju demokracji, od państw-miast do państw narodowych, aż do utworzenia superpaństwa , międzynarodowego organu politycznego o szerokich kompetencjach, znacznie przewyższającego te przydzielone państwom członkowskim. Jednakże, aby ewoluować, europejskie superpaństwo potrzebuje jednomyślnej woli swoich członków, aby osiągnąć ten sam cel, unikając sytuacji, by indywidualne interesy narodowe miały pierwszeństwo przed interesami całej wspólnoty.

W chwili obecnej sytuacja jest taka, że europejski kryzys polityczny związany z przyjmowaniem uchodźców doprowadził w odpowiedzi do erupcji ideologii nacjonalistycznych w krajach, które niedawno znalazły się w Unii. Polska weszła w jawny konflikt ze strukturami unijnymi, jednak ze względu na brak odpowiednich procedur nie może wybrać opcji rezygnacji w Unii Europejskiej, która z kolei nie ma dostatecznych narzędzi do jej zdyscyplinowania, gdyż nie da się skutecznie zastosować sankcji na mocy art. 7 TUE.

Co pozostaje? Autorka jako osoba ze wszech miar ultraliberalna i ultratolerancyjna brzydzi się wojnami i rozlewem krwi, więc wyklucza strzelanie w potylicę wrogom przemian demokratycznych. Natomiast jest jak najbardziej za wykorzystaniem garroty... ekonomicznej, którą zaproponował w 2017 roku komisarz Günther H. Oettinger, odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie.

KE pod wodzą Jean-Claude Juncker Komisja przedstawiła 2 maja 2018 r wniosek dotyczący pragmatycznego, nowoczesnego, długoterminowego budżetu na lata 2021–2027. „Najważniejsza zmiana w ramach proponowanego budżetu to wzmocnienie związku między finansowaniem UE i praworządnością. Poszanowanie praworządności jest koniecznym warunkiem należytego zarządzania finansami i efektywnego finansowania ze środków unijnych. Komisja proponuje zatem wprowadzenie nowego mechanizmu chroniącego budżet UE przed ryzykiem finansowym związanym z uogólnionymi brakami w zakresie praworządności w państwach członkowskich. Nowe proponowane narzędzia umożliwią Unii zawieszanie i zmniejszanie finansowania ze środków UE lub ograniczenia dostępu do niego w sposób proporcjonalny do charakteru, wagi i skali braków w zakresie praworządności. Wniosek w sprawie takiej decyzji będzie składany przez Komisję i przyjmowany przez Radę w drodze głosowania odwróconą kwalifikowaną większością głosów.” https://ec.europa.eu/poland/news/180502_budzet_pl

 

Autorka stwierdza, że manewr z funduszami strukturalnymi mógłby być wykorzystany jako alternatywa dla zablokowania procedury zawieszenia członkostwa Polski w Radzie Europejskiej.

Aczkolwiek uważa, że do dyspozycji pozostają jeszcze takie kroki jak izolacja gospodarcza i dyplomatycznej Polski, nie zapraszanie jej przedstawicieli do udziału w szczytach i spotkaniach dotyczących najważniejszych kwestii poruszanych w porządku obrad.


Swoją drogą świeżo wybrany europoseł Leszek Miller kilka dni temu zapowiedział, że „trzeba zdefiniować kilka problemów, które sieją największe spustoszenie w świadomości naszego społeczeństwa i tym zacząć grać. Bo jeśli ciągle mówimy trzeba odsunąć PiS od władzy, to ludzie wzruszają ramionami i mówią: "a dlaczego? Przecież nam jest dobrze". Bo to jest tylko pierwsza część zdania. Potrzebna jest jeszcze druga. Na przykład: "bo Polska nie dostanie pieniędzy z UE i nie starczy na 500 plus" .

https://centrummedialne.pl/gospodarka/miller-zdradza-nowa-taktyke-totalnej-opozycji.-zablokowac-unijne-pieniadze-dla-polski,-by-nie-starczylo-na-500-plus

 

Wygląda jakby się umówili, bądź nie mieli już żadnego innego pomysłu. W każdym bądź razie widać, że są to pomysły, które od lat krążą w kręgach liberalno-lewicowych.

Kolejną opcją sankcji przymusowych, którą rozważa autorka pracy, mogłoby być zagrożenie wycofania wojsk NATO z terytorium Polski i związanych z tym środków obronnych. Niestety jak w końcu z żalem zauważa pani Letycja nie należy to do kompetencji instytucji europejskich. Ponadto sytuacja międzynarodowa w stosunkach z Rosją i podejście Donalda Trumpa do Polski pokazują, że opcja ta jest trudna do zrealizowania. Jaka szkoda - chciałoby się westchnąć wraz z młodą działaczką.

Zapłaczmy zatem razem z nią, bowiem jak zauważa, Polska stała się problemem do rozwiązania dla Europy, upartym i podstępnym aktorem, który nie chce rezygnować ze swojej suwerenności. Przeciwnie, chce ją maksymalnie powiększyć, skutecznie odrzucając filary państwa postmodernistycznego. Celem PiS i Kaczyńskiego jest odbudowa nowej tożsamości polskiej opartej na tematach, które można podsumować  hasłem "Bóg, Ojczyzna i rodzina" w kontrze do Europy zachodniej uważanej za zbyt liberalną, zbyt federalistyczną, zbyt zdeterminowaną do ograniczania suwerenności państw członkowskich.

Swoją drogą ciekawa jestem, czy za 4 lata zamiast partii Biedronia pojawi się na scenie Volt Polska, bo partia ta już założyła przyczółki w Krakowie i Warszawie. Zaczyna szukać liderów.

https://liberte.pl/volt-pierwsza-w-pelni-europejska-partia-juz-w-polsce/

 tagi: faszyzm  demokracja  nacjonalizm  liberalizm  letizia biscarini  volt  partia paneuropejska 

ewa-rembikowska
2 czerwca 2019 20:22
104     2678    12 zaloguj sie by polubić
komentarze:
grudeq @ewa-rembikowska
2 czerwca 2019 20:53

Czy ustalono jaki jest stopień znajomości przez Panią Letycję języka polskiego, historii polski, ekonomii, że porywa się ona na tak poważne analizę stosunków politycznych w Polsce? Z czego wiem studenci przyjeżdżający do Polski na Erasmusie nie mają obowiązku nauki języka polskiego.

zaloguj się by móc komentować

valser @ewa-rembikowska
2 czerwca 2019 20:56

Jedne przypadlosci znikaja z rejestru chorob psychicznych, jak homoseksulalizm i transseskualizm, a nowe wypadaloby dopisac. Ja mam podejrzenia, ze czesc chorob psychicznych powinna sie znalzc w rejestrze chorob zakaznych.

A moze jek wszystko inne, to tez jest tylko preferencja?

zaloguj się by móc komentować

Marcin-K @ewa-rembikowska
2 czerwca 2019 21:03

Ciekawe co by było, gdyby na jakimś polskim uniwerku ktoś napisał pracę na temat nazistowskich ciągot Niemców, zrobił pod tym kątem analizę społeczno-polityczną i podczepił pod to np. CDU. Napakował to tak jak ta pani radosną publicystyką, ubrał w naukowe szaty i puścił w obieg. O matulu, ale by się zaczęło, ale by był raban, ale by było wycie. Cała katedra która przepuściłaby to dzieło, zostałaby zdegradowana do rangi absolwenta szkoły zawodowej, a ich rodziny byłyby prześladowane na fejsbuku po kres świata.

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @ewa-rembikowska
2 czerwca 2019 21:07

Pani Ewo, to jest znakomite znalezisko. Ja wrócę jeszcze do czytania po raz drugi jutro,  bo mi mało....niesamowite to jest 

.

 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @grudeq 2 czerwca 2019 20:53
2 czerwca 2019 21:11

Według profilu na linkedln'ie zna  język angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański.

Z zamieszczonej obszernej literatury przedmiotu, z której korzystała są prace pisane po angielsku takich tuzów liberalizmu jak Balcerowicz, Rosati, Belka i innych.

No poza tym wygląda na to, że ISM UW to jest po prostu ośrodek dywersji. Teraz pytanie, czy Gowin to widzi i akceptuje, czy uważa, że jest wszystko w porządku.

Niewykluczone, że i z panem Jażdżewskim miała do czynienia.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @Marcin-K 2 czerwca 2019 21:03
2 czerwca 2019 21:15

W końcu Nimcy nie zrezygnują z prób stworzenia kolejnej Rzeszy.  Mają takie ciągoty i ich się nie pozbędą, więc i ten projekt partii paneuropejskiej wpisuje się w ten trend i ma dyskretny placet rządu jak przypuszczam. Oni by sobie na swoim uniwerytecie na taką jawną dywersję nie pozwolili. 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @valser 2 czerwca 2019 20:56
2 czerwca 2019 21:18

Homosekzualizm zniknął, ale zaraz dopiszą na listę chorób katolicyzm i patriotyzm oraz faszyzm, który sami będą definiować wedle potrzeb.

zaloguj się by móc komentować

Paris @ewa-rembikowska
2 czerwca 2019 21:21

Genialny wpis, Pani Rembikowska  !!!

To jest to o czym bredzil ten francuski faflun Hollande tuz przed hucpa wyborcza do pe. To jest to o czym dosc czesto mowi sie we francuskiej wersji "tv arte".

Ujawnila nam Pani  pojawienie sie OSZOLOMA  KOMUSZEGO... Spinellego "w spodnicy"... cos niebywalego jaki to "rozmach"  oczywiscie za piniendze  "wszechmogacego" SOROS'a  !!!

 

Dzieki piekne za  SUPER  CENNE  info o  "zarejestrowaniu sie" tej  NOWEJ  partii  dla  bankrutujacej i walacej sie na naszych oczach  Lunji... na sile i na zywca chcacej przepoczwarzyc sie w jakies  KURIOZUM zwane federacja europejska  !!!

zaloguj się by móc komentować

Zrzutekranu @ewa-rembikowska
2 czerwca 2019 21:28

No i już wiemy do czego służy program Erasmus:

"Rodzi się Volt - partia młodzieży generacji Erasmusa"

https://www.youtube.com/watch?v=VbySL_kWo9I

 

Pocieszające są za to komentarze Włochów pod tym filmikiem:

1.aby kochać się (eufemizm) jak ze Szwedkami to jest lepsze niż dobre

2. co za głupstwa (eufemizm)! Ale co wy chcecie zmieniać, dopóki w Brukseli są ci idioci (eufemizm) u władzy, nigdy nic nie zmienicie.

3. orgasmus

4. paneuropeizm zawsze przegrywał

5. pajace

6. co za banda paneuropejskichy wazeliniarzy 

7. na początku się śmiałem, ale w rzeczywistości wewnątrz się smucę do łez nad nieświadomością tych młodych, którzy się ofiarowują i robią propagandę swoim katom, niczego nie przeczuwając

8. czyli nadal chcecie związku Europejskiego? powiedzieć im nie, dziękujemy

 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @Paris 2 czerwca 2019 21:21
2 czerwca 2019 21:31

ciekawe, że żadne nasze tzw. prawicowe medium nie zauważyło takiego zjawiska jak powstanie parti paneuropejskiej za pieniądze niemieckich bankierów, którego idea zakiełkowała w Londynie

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @Zrzutekranu 2 czerwca 2019 21:28
2 czerwca 2019 21:33

"Rodzi się Volt - partia młodzieży generacji Erasmusa". Świetne...Tyle kasy włożyli w ten program, więc chcą sponsorzy mieć jakieś efekty.

zaloguj się by móc komentować

re-or @ewa-rembikowska 2 czerwca 2019 21:18
2 czerwca 2019 21:35

To juz było, więc wzorce jest skąd czerpać. Łącznie z aktami wykonawczymi. Schizofrenia bezobjawowa to się zdaje nazywało.

To jest oczywiście przerażające (tzn to znalezisko i cała ta historia), ale w gruncie rzeczy to wszystko już było. Tylko na innym etapie postępu, pod innymi nazwami i pod innymi hasłami (dopasowanymi do etapu). Oni zresztą wszyscy wykrzekają się przemocy, jak Mao czy inny Pol Pot. Są znakomicie wykształceni i w ogóle pełni troski i dobrej woli. Tylko na mecie są "wypaczenia", obozy pracy i zagłada milionów ludzi.

zaloguj się by móc komentować

re-or @Marcin-K 2 czerwca 2019 21:03
2 czerwca 2019 21:38

Mógłby co najwyżej próbować. Poza krąg jego znajomych by to nie wyszło.

No chyba żeby stało się potrzebne, choćby do jakiejś prowokacji. Albo wręcz mogły by być stworzone przez jakiegoś prowokatora. To wtedy tak. Obawiami się zresztą, że tego typu teksty mogą nawet już istnieć i czekać na dogodny moment.

zaloguj się by móc komentować

smieciu @ewa-rembikowska
2 czerwca 2019 21:41

Można sobie napisać że pani Biscarini jest głupia, pisze wyssane z palca bzdury, oburzać się itp. Ale sprawa jest prosta. Tak właśnie ma wyglądać UE. I PiS to tak czy siak akceptuje. Lud też jeśli się dowie że 500+ jest zagrożone. Aczkolwiek tak naprawdę nie ma żadnej potrzeby by musiał się dowiedzieć. I nie ma żadnych powodów by sądzić by mu się w tych wizjach coś nie podobało. Tym bardziej że ich nie zna. Dzieci się już uczą ile dobrego UE wniosła. Ludzie oglądają „Europa da się lubić”, ciężko właściwie stwierdzić z czym miałby być problem. Pani Biscarini ma wszelkie szanse na zrobienie kariery  jako ekspert od spraw Polski albo nawet na coś większego. Bo przecież dobrze wie o co chodzi.

zaloguj się by móc komentować

Paris @ewa-rembikowska 2 czerwca 2019 21:11
2 czerwca 2019 21:41

Jednym zdaniem - nie pogadasz...

... "wyksztalcuna" i z wielkiego miasta... ta "stypendystka"  !!!

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @re-or 2 czerwca 2019 21:35
2 czerwca 2019 21:42

Jak ten projekt się wyczerpie, wymyślą inny i będą kokietować nim młodzież. Ta Letycja zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że to co proponuje to czysty bolszewizm ubrany w uwodzicielskie hasła.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @smieciu 2 czerwca 2019 21:41
2 czerwca 2019 21:45

Zobaczymy jak rozwinie się jej kariera, teraz siedzi w Budapeszcie rzucona na odcinek krajów faszystowskich. Ciekawa jestem, kto był jej opiekunem naukowym?

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @Paris 2 czerwca 2019 21:41
2 czerwca 2019 21:49

No z Perugi pochodzi. Poważna sprawa.

zaloguj się by móc komentować

Paris @ewa-rembikowska 2 czerwca 2019 21:31
2 czerwca 2019 21:51

To bardzo ciekawe...

... ze sakiewiczowy "klub gapol'a" w Londynie  nie zauwazyl tej  chucpy... ale rownie ciekawe, ze nowowybrany €posel Legutko czy prezydEcki  mOnister Szczerski... obydwa profesUry tez nie zawyli swietym oburzeniem na portalu "niezaleznym od rozumu"  !!!

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @Paris 2 czerwca 2019 21:51
2 czerwca 2019 21:53

Tym bardziej, że Volt wprowadził do parlamentu jednego posła. Za 5 lat może wprowadzi więcej.

zaloguj się by móc komentować

Paris @ewa-rembikowska 2 czerwca 2019 21:49
2 czerwca 2019 21:59

Moze na nastepczynie...

... "sinjory" Mogherini ja strugaja... trzeba sie tym interesowac i rozmawiac glosno  !!!

zaloguj się by móc komentować

jestnadzieja @ewa-rembikowska 2 czerwca 2019 21:45
2 czerwca 2019 22:00

Wow!

A na swojej ojczyznie nie moglaby Letizia sie skupic? 

Chyba mocno ich boli, ze tam tez "fascismo" wygrywa:) 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @jestnadzieja 2 czerwca 2019 22:00
2 czerwca 2019 22:03

Ciekawe, dlaczego ona znalazła się w Polsce? Czy po po prostu były podane tematy i ona go wzięła, czy wymyśliła sama i organizatorzy Ersamusa stwierdzili, że warto taki temat zasponsorować?

zaloguj się by móc komentować


ewa-rembikowska @DYNAQ 2 czerwca 2019 22:32
2 czerwca 2019 22:38

Ups, nawet nie wiedziałąm, że taka strona istnieje

 http://hotsta.net/tag/mareaviola

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @ewa-rembikowska
2 czerwca 2019 22:43

Superpaństwo, żeby funkcjonować, potrzebuje cesarza, nie, Ewo? Lub raczej antycesarza. Skoro Europejski Wspólny Dom według koncepcji szerzonej przez genseka Gorbaczowa ma rozciągać się od Lizbony po Władywostok, na czele EWD musi stać władca, którego posłuchają narody Federacji Rosyjskiej. A ambicje szerzycieli tej idei ogarniają cały świat. Co wywoła taką reakcję, jakiej mało kto się spodziewa. Już nam ją zresztą pokazali w telewizorze:

Rzecz nie będzie wygląda dokładnie tak samo, ale sens będzie właśnie taki, jak pokazano w tymże serialu.

Wskazana pani stypendystka opisuje powierzchnię fenomenów, ale ludzie, którzy ją finansują, ogarniają różne tematy w sposób znacznie głębszy niż ona. Wiedzą, że doprowadzają do poruszenia sił, nad którymi nie zapanują.

Nad tym nie panują:

Chcą jedności Europy? W ostatecznym rozrachunku zobaczą też i to:

Cytuję liturgię Wielkiego Piątku:

Oremus et pro Christanissimo Imperatore Nostro N... ut Deus et Dominus noster subditas illi faciat omnes barbaras nationes, ad nostram perpetuam pacem. Oremus. Flectamus genua. Levate. Omnipotens sempiterne Deus, in cujus manu sunt omnium potestates, et omnium jura regnorum: respice ad Romanum benignus Imperium: ut gentes, quae in sua feritate confidunt potentiae tuae dextera comprimantur. Per Dominum. Amen.

Volt - jeśli kto igra z prądem, niech uważa:

 

zaloguj się by móc komentować

Paris @ewa-rembikowska 2 czerwca 2019 21:53
2 czerwca 2019 22:53

Jak zwykle...

... Etelektualna elYta z krakowka  zawsze gotowa do finansowego i zalozycielskiego partycypowania w roznych eLropejskich "projektach" - tym razem -  GLUCHA  i  SLEPA  !!!

 

zaloguj się by móc komentować

jestnadzieja @ewa-rembikowska 2 czerwca 2019 22:03
2 czerwca 2019 22:55

Takich tematow mlody studencina sam nie wymysla, to sa rzeczy podsuwane, z sugestia, ze srodki sie znajda.

zaloguj się by móc komentować

grudeq @smieciu 2 czerwca 2019 21:41
2 czerwca 2019 22:56

Panie, co Pan masz ciągle do tego PiSu. To obsesja?

"Można sobie napisać że pani Biscarini jest głupia, pisze wyssane z palca bzdury, oburzać się itp. Ale sprawa jest prosta. Tak właśnie ma wyglądać UE. I PiS to tak czy siak akceptuje."

W jaki sposób PiS akceptuje federalizację Europy? W jaki sposób PiS mówiąc, że jest za Europą Ojczyzn, jest za federalizacją Europy? Ha? Pan się posługuje chyba za mocno dialektyką polegającą na tym, że mówiąc Europa Ojczyzn, PiS naprawdę mówi: Europa Federalna.

zaloguj się by móc komentować

Paris @ewa-rembikowska 2 czerwca 2019 21:53
2 czerwca 2019 22:57

Oooo...

... beda sie starac ze wszystkich swoich "czerwonych, komuszych sil"... taka mocna ekipa geriatryczna rusza do brukselki... cimoszko,  "negocjator" miller i pozostala reszta tych "starych kiejkutow", ze wprost mozna byc tego pewnym  !!!

zaloguj się by móc komentować

Paris @ewa-rembikowska 2 czerwca 2019 22:38
2 czerwca 2019 23:01

To "kolezanka"  Kramka i Kozlowskiej...

... no niech  mlodzi Polacy trzymaja sie z dala od tego Soros'owego  SLUPA  !!!

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @krzysztof-laskowski 2 czerwca 2019 22:43
2 czerwca 2019 23:03

Ona i jej kompani o tym nie wiedzą....to jest poza ich poziomem pojmowania rzeczywistości...

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @Paris 2 czerwca 2019 23:01
2 czerwca 2019 23:05

To jest dla studentów Jażdżewskiego oraz fascynatów Krytyki Politycznej, więc wnuczków genseków.

zaloguj się by móc komentować


Paris @grudeq 2 czerwca 2019 22:56
2 czerwca 2019 23:19

Pardon...

... a Pan to chyba dzisiaj przyprowadzony... pierwszy naiwny... czy moze tylko tak udaje  ?!?!?!

To czy PiS akceptuje federalizacje Europy to dopiero okaze sie "w praniu"... to TEATRUM  dialektyczne o tej patologicznej federalizacji dopiero przed narodem polskim sie rozpeta dzieki roznym nadgorliwym presstytutkom i  "uzytecznym idiotom"  przyspawanym do etatowego i panstwowego koryta  !!!

zaloguj się by móc komentować

Paris @jestnadzieja 2 czerwca 2019 22:00
2 czerwca 2019 23:23

Wie Pani...

... ze ta bandycka, czerwona lobuzeria lepiej widzi cudze pod lasem niz swoje pod nosem  !!!

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @ewa-rembikowska 2 czerwca 2019 23:03
2 czerwca 2019 23:25

Wyznająca fenomenologizm pani stypendystka nie, ale twórcy i sponsorzy Erasmusa wiedzą doskonale, dlatego działają w tak wielkim ponagleniu. Z drugiej strony pokazują nam takie rzeczy w telewizorze wprost. Zauważ, ile milionów wydali na Grę o tron i na niej zarobili. Seriali o takiej tematyce nie finansuje się dla żartu, ale do urzeczywistniania celów religijnych i politycznych. Oczywiście mówi się, że to tylko fikcja, opowiastki. Tere fere. Oni na serio grają o tron, a używają wyborów demokratycznych jako zasłony dymnej.

W parlamentach Australii, Kalifornii i Kostaryki posłowie podjęli inicjatywy legislacyjne, by zmusić księży katolickich do łamania tajemnicy spowiedzi świętej. Myślę, że takie prawo wejdzie w życie na całym świecie. Tymczasem wielu Polaków myśli, że ma do czynienia tylko z filmem pokazanym przez niedobrą telewizję TVN.

zaloguj się by móc komentować

porfirogeneta @ewa-rembikowska 2 czerwca 2019 21:11
2 czerwca 2019 23:43

Wszystko fajnie; tylko teraz tak; czy pisiory się będą raczej z tym "Państwem postmodernistycznym" utożsamiać, mam tu na myśli Gowina i Glińskiego, nota bene co się stało z wiceministrą Gawin która oklaskiwała wystąpienie Azari w Oświęcimiu? Czy raczej będą się dystansować od takich pomysłów, powidzmy że uwierzyłem w te bajki o demokracji.

 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @porfirogeneta 2 czerwca 2019 23:43
2 czerwca 2019 23:50

Nie wiem, wyjdzie w praniu....

zaloguj się by móc komentować

S80 @ewa-rembikowska
3 czerwca 2019 00:18

Damianek jest synem bankiera, a to wujcio tego bankiera, czyli ojca to:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Georg_von_Boeselager

To jest rodzina nazistów, zaangażowanych w zamach na Hitlera kiedy zaczęło iść nie po ich myśli. Zresztą z podrasowanymi obecnie biogramami - przeciwników Hitlera, jeszcze jeden był zaangażowany w zamach, dziadzia chyba.

zaloguj się by móc komentować

S80 @S80 3 czerwca 2019 00:18
3 czerwca 2019 00:25

Więcej ciekawych danych w biogramie w jęz. niemieckim.

zaloguj się by móc komentować

Paris @S80 3 czerwca 2019 00:18
3 czerwca 2019 00:26

Bombowe info  !!!

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @S80 3 czerwca 2019 00:25
3 czerwca 2019 07:38

Stara rodzina junkrów pruskich, którym marzyły się Wielkie Niemcy i latyfundia na Wschodzie.

Georg zaa swoje osiągnięcia w kampanii polskiej w 1939 r. otrzymał Krzyż Żelazny II. Za stworzenie przyczółka nad Sekwaną otrzymał 13 czerwca 1940 r. Żelazny Krzyż Klasy I.

Awans na kapitana miał miejsce 1 lipca 1941 roku.

W wojnie przeciwko Związkowi Radzieckiemu 1941-1945 Boeselager ponownie udowodnił swoje zdolności wojskowe. Za swoje zasługi otrzymał 31 grudnia 1941 r. Krzyż Rycerski Dębowych Liści.

 

zaloguj się by móc komentować

kotlet @smieciu 2 czerwca 2019 21:41
3 czerwca 2019 07:46

"Tak właśnie ma wyglądać UE. I PiS to tak czy siak akceptuje."

 

To prawda, PIS to akceptuje, a jak wygra te następne wybory, a wygra pewnie zdecydowanie, to UE znajdzie się w konstytucji, a i euro przyjmie.

"W żadnym razie nie będziemy tego przyjmować, dopóki [sic!] nie uzyskamy pozycji gospodarczej, poziomu rozwoju gospodarczego co najmniej bardziej zbliżonego do Niemiec". Jak podkreślił w TVP, z tym państwem sąsiadującym z Polska jesteśmy szczególnie związani gospodarczo.

Żeby się tak stało przyjmiemy następne setki tysięcy imigrantów, niestety.

Kaczyński podkreśla: Unia musi zdobyć się na stworzenie wspólnej armii i zadanie to nie może być nieustannie odkładane.

http://jaroslawkaczynski.info/aktualnosci/artykul/a,139,Jaroslaw_Kaczynski_dla_Welt_am_Sonntag_Polska_chce_silnej_Unii_Europejskiej.html

PS

Sami Federaliści (Spinelliści) chwalą Schumana...więc wszystko idzie zgodnie z Ich planem, niestety.


//It is evident that Schuman’s initiative contains a federal perspective. Despite not having led to the establishment of a fully-fledged federation, it achieved the overcoming of simple intergovernmental cooperation and it laid the foundations for the creation of a federal State.//
https://www.thenewfederalist.eu/The-federal-perspective-in-the-Schuman-declaration-Part-1

Wystarczy, że taki KGB-sta Putin postraszy i podobnie jak to było w przeszłości za Sowietów zaczniemy się w te pędy integrować czyli federalizować.

 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @ewa-rembikowska
3 czerwca 2019 07:50

Pod tym linkiem więcej o rodzinie Damiana

https://de.wikipedia.org/wiki/Boeselager

zaloguj się by móc komentować

Matka-Scypiona @ewa-rembikowska
3 czerwca 2019 08:25

Właśnie WP napisała o dokumencie zredagowanym za PO , który jest niczym innym tylko projektem kolejnego rozbicia dzielnicowego Polski. 

zaloguj się by móc komentować


ewa-rembikowska @kotlet 3 czerwca 2019 08:45
3 czerwca 2019 08:55

Damian jest synem Georga bankiera, jego stryjem jest Albert. Dziadek Damiana to Filip - ostatni żyjący organizator zamachu na Hitlera, w który był zaanagażowany również jego brat George.

Stara dobra pruska szkoła z marzeniami o latyfundiach na Wschodzie.

zaloguj się by móc komentować

gorylisko @ewa-rembikowska
3 czerwca 2019 09:54

toja trochę z inne beczki... napewno kazdy słyszał "marsz pruski" dziarski, łaywo wpadajacy w ucho... typowy marsz wojskowy... za czasów hitlerowskich grany przy każdej okazji, maszerowany także...

można go było na youtube znalezc na filmach zilustrowanych zdjęciami dokumentalnymi z czasów hitlerowskich... ostatnio, grany i maszerowany przez bundeswherę... z kolei gwoli pezypomnienia Adenauer nie cirpiał prusactwa...  ciekawi mnie czy "nowa armia" jewrpejska nie zacznie maszerować przy w/w marszu...

 
a tutaj ciekawostka którą znalazłem, dosłownie przed chwilą... szkopska orkiestra wojskowa z marszem pruskim w  moskwie...  tiaaaa, nowaja jewropejska armija...
 
tej lasce trzeba by zaaplikować dobry obóz kondycyjny z codziennym odgrywaniem tego marsz co godzinę z pozycja na baczność, dodałbym pancerny biustonosz... 
jak ktś się czuje urażony to przepraszam... dodam tylko, że nie wierzę,że to ona z tym faszyzmem... sądzę, że to balon próbny

 

 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @gorylisko 3 czerwca 2019 09:54
3 czerwca 2019 10:01

ciekawe jakie są były/są inne tematy wśród uczestnikó wymiany Erasmusa w Instytycie Spraw Międzynarodowych? czy jest gdzieś lista?

zaloguj się by móc komentować

saturn-9 @ewa-rembikowska 3 czerwca 2019 08:55
3 czerwca 2019 12:08

Gospodyni dzięki wielkie za namiar na 27-letnią politycznie raczkującą postać z południa NationEuropa.

Udzieliła mi się młodzieżowa gorączka Volt. Jest temat, sprawa dla... spiskowo ogarniających scenę działań maniakalnych.

Nie wiem jak to uregulowano w PLN ale w tenkraj D trza minimum boskie 0,62 % głosów aby się załapać do PE.

Ugrupowanie Volt zebrało u naszego zachodniego sąsiada 0,7%. Pierwszy na liście Daniel B. [von się zbyło?] wszedł. Na złość wszelkiej maści zawistnikom.

Volt w D. postawił w kampanii wyborczej na KI czyli 'sztuczną inteligencję. Pomysł wypalił! Emocji wyborczych w D nie było więc z marszu młody, rosły mańkut załapał się na immunitet.

Volt to projekt b. rozwojowy.

zaloguj się by móc komentować

grudeq @Paris 2 czerwca 2019 23:19
3 czerwca 2019 12:21

Pardon,

Pani pisze, że to czy PiS akceptuje federalizację to "okaże się w praniu". I do tego czepić sie nie mogę, bo "w praniu", to znaczy w przyszłości to się wszystko może wydarzyć (albo będzie deszcz albo będzie słońce) i to traktuję jako prognozę.

Natomiast Śmieciu już teraz z całą stanowczością stwierdził, że PIS akceptuje federalizacją - to ja się uprzejmie jego pytam o to jakie dowody ma na to.

Uważam, że od blogera do blagiera jest taka sama odległość jak od presstytutki do dziennikarza.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @saturn-9 3 czerwca 2019 12:08
3 czerwca 2019 12:24

Dzięki, trzeba się temu projektowi przyglądać. Zobaczymy, kiedy z wielkim hukiem Volt wkroczy na polską arenę wyborczą. Czy 4 lata wystarczą, by znaleźć i wykreować liderów?

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ewa-rembikowska
3 czerwca 2019 12:26

Bardzo ciekawa i potrzebna notka.  Partia VOLT pana Damiana Freiherr von Boeselagera  ma już przedstawiciela a raczej przedstawcielkę w Polsce do tworzenia struktur tej partii nad Wisłą. Jest nią pani  Julia  Aniśko, która potrzebuje zebrać 1000 podpisów aby zacząć działalnosć. Pani Julia Aniśko jest wymieniana w filmie radiostacji ARTE poświeconemu VOLT Europe:"... Na spotkanie partii Volt w Amsterdamie 20-letnia Julia Anisko przybyła specjalnie z Polski. Zainspirowało ją to spotkanie i postanowiła utworzyć sekcję Volt także w Polsce. Stoi jednak przed nią niełatwe zadanie: w ciągu 3 miesięcy musi uzbierać co najmniej 1000 podpisów, żeby móc zarejestrować partię. To duże wyzwanie dla tak małego zespołu. Czy im się uda?...".

Pani JUlia Aniśko jest wymieniana wraz z panem Tomaszem Aniśko i Anną Aniśko  w filmiept.  "Nowa Amerika" zgłoszonym na festiwal Neissefilm Festiwal. Film jest o tym, że :''...Nowa Amerika leży nad Odrą. Kraj został wymyślony - posiada jednak własny język i własne prawo. Mieszka w nim ponad 300 Amerikanów - to pochodzący z Polski i Niemiec artyści, dziennikarze, studenci, emeryci. Obywatele angażują się przeciwko nierównościom i niesprawiedliwościom społecznym. Ich bronią jest humor i sztuka polityczna. Film, w sposób prześmiewczy, kwestionuje idee nacjonalistyczne i bardzo sceptycznie odnosi się do kwestii granic. ...". 

Pani Julia Aniśko  przedstawia się jako "urodzona w USA" ( Kennett Square,Pennsylvania), studiująca w Cottbus a  żyjąca w Chociebużui powiązana z VOLT Europa , treffpukteuropa.de oraz   z Partią Razem Adriana Zandberga

Pan Tomasz Aniśko startował z ramienia KE do Europarlamentu a bliżej związany jest z Partią Zieloni i z niej startował do Sejmiku wojewódzkiego. Pani Julia też startowała do Sejmiku ale wyniki miała śladowe.

Mamy więc "Amerykanów nad Wisłą", którzy jednakowoż  powiązani są z przedsięwzięciami filmowymi i politycznymi niemieckimi czy też "paneuropejskimi". 

Partię VOLT lansował w swoim kwartalniku "Liberte!" słynny już redaktor Jażdżewski.  Wszystkie drogi prowadzą do Berlina.

https://www.facebook.com/VoltPoland/

https://www.facebook.com/jujuanisko

ttps://www.arte.tv/pl/videos/083967-014-A/re-volt-pierwsza-paneuropejska-partia/?fbclid=IwAR14DlpS3wGkOa4No9JWiv8P8l4souctnJT5PMMWk4rj4bM-acdUCSZOAWg

 

https://www.neissefilmfestival.de/index.php?id=spezialpreis2017&L=2

https://www.wnp.pl/parlamentarny/osoba/tomasz-anisko,193714.html

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @pink-panther 3 czerwca 2019 12:26
3 czerwca 2019 12:31

Dziękuję za uzupełnienie. Jak zwykle z przodu mamy niebiańskie cuda, z tyłu rogi diabła, który jedną nogą wierzga w Londynie, drugą w Berlinie a ogonem zamiata Waszyngton.

Te nazwiska nieustająco się powtarzają, z tym że Volt to partia ludzi przed trzydziestką, więc ani Jażdżewski, ani Zandberg nie załapią się na frontmenów.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ewa-rembikowska 3 czerwca 2019 12:31
3 czerwca 2019 12:57

Chyba zawiedli się na "miejscowych" i stawiają na desanty.

Pani  Julia  Aniśko mogła się była "wżenić w nazwisko",bo po polsku to raczej oszczędnie sie wypowiada, natomiast jej wpis  z  20 grudnia 2016 r., pt.:"Being Pro-European and Feminist" pokazuje jednoznacznie, że jej serce bije po tej samej stronie co pani stypendystki Letizii.

Pisze pani Aniśko m.in. że "neo-nazizm nie skończył się, ale widać go nie tylko w Niemczech ale i w Polsce i w Stanach". No i "prawa pro-aborcyjne są w Polsce zagrożone" . Czyli kasa płynie równocześnie na różne adresy i rzeczywiście do coraz młodszych. Zandberg ma słabe wyniki ale może Aniśko zechce wystartować do polskiego Sejmu. Z czasem.

Pani Julia Aniśko  zaistniała w II Liceum Ogólnokształcącym  w Gorzowie,gdzie  odsłonięty  został jakiś "mural  mutli kulti" jej autorstwa.

 

 

https://medium.com/the-mind-of-juju/being-pro-european-and-feminist-c5320ba09b94

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ewa-rembikowska
3 czerwca 2019 13:12

W2018 r. pani Aniśko startowała z listy Słubickie Forum Polityczne do samorządu  z miasta lub powiatu Gorzów Wlkp. Lansowana lista przez Partie Zieloni i Tomasza Aniśko aktywistę Zielonych.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @pink-panther 3 czerwca 2019 13:12
3 czerwca 2019 14:21

Pantero, dobrze by chyba było patrzeć na partie polityczne jak na ugrupowania z przeszłości, np. jak na gwelfów i gibelinów. Wtedy łatwiej nam zrozumieć, o co przedstawicielom obecnie istniejących partii chodzi, i zachować poczucie ciągłości polityki. 

zaloguj się by móc komentować

saturn-9 @pink-panther 3 czerwca 2019 12:26
3 czerwca 2019 14:22

Na obecnym etapie [młody, zdrowy i bogaty (conajmniej w koligacje rodowe)] Damian Boeselager nie afiszuje się tytułem szlacheckim Freiherr.  Po polsku to tyle co baron.

Ogarnięty i dynamiczny bowiem idzie przebojowo przez wyzwania jakie stawia życie ;-)

Die Welt, szacowna springerowska gruba Berta, pięknie kryptycznie przedstawiła to polityczne nobody w sierpniu 2018.

Volt to tyle co "Energia dla Europy" jak to ujął D.B. Nowa partia potrzebowała tylko 72 tyś. euro aby zatrudnić 4 osoby koordynujące w 7 krajach bój o mandaty do PE. W przeciągu tygodnia zebrano 1/5 sumy.

Złośliwi odnotowali na wiki te grube ryby, które chojną rączką... Wszem znana Open Society Foundations wrzuciła do kociołka 19 191 euro. Wiekowy węgierski zgrywus potrafi jeszcze zgrabnie obsikać murek.  Inni dali więcej.

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @saturn-9 3 czerwca 2019 14:22
3 czerwca 2019 14:33

Przepiękny program. Nowa Międzynarodówka. Tym razem nie czerwona, ale zieloniutka jak szczypiorek. 

zaloguj się by móc komentować

bendix @ewa-rembikowska
3 czerwca 2019 15:03

Z pozdrowieniami dla wszystkich miłośników fejsbunia i innego szrotu:

https://fakty.interia.pl/swiat/news-chcesz-wize-do-usa-sprawdza-ci-facebooka,nId,3024840

Osoby ubiegające się o wizy do Stanów Zjednoczonych będą musiały ujawnić informacje na temat wszystkich kont w mediach społecznościowych. To wyraz nowej polityki bezpieczeństwa amerykańskiego Departamentu Stanu.
 

Według nowych ustaleń, osoby ubiegające się o wizę będą musiały przedstawić profile w mediach społecznościowych oraz adresy mailowe i numery telefonów, z których korzystały przez ostatnie pięć lat.

"Nieustannie pracujemy nad mechanizmami, które mogłyby ulepszyć proces mający na celu poprawę bezpieczeństwa amerykańskich obywateli, przy jednoczesnym wsparciu legalnych podróży do Stanów Zjednoczonych" - tłumaczy Departament Stanu.

Ubiegający się o wizę zostaną również zapytani o rodzinę i ewentualną przynależność krewnych do organizacji terrorystycznych.

Departament Stanu zaznaczył również, że wszelkie próby podania nieprawdy na temat mediów społecznościowych, będą skutkowały "poważnymi imigracyjnymi konsekwencjami" dla ubiegających się o wizę.

Jak twierdzi serwis BBC, nowe obostrzenie dotyczące przyznawania wiz dotknie rocznie ponad 14 milionów osób ubiegających się o wjazd do Stanów Zjednoczonych.

Wcześniej podobne obostrzenia dotyczyły jedynie aplikujących, którzy zostali uznani za możliwie niebezpieczni dla bezpieczeństwa narodowego. Roczni było to około 65 tysięcy osób.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @pink-panther 3 czerwca 2019 12:57
3 czerwca 2019 15:13

https://twitter.com/JuJuAnisko

Skończyła szkołę w Unioville (Ontario), II LO w Gorzowie Wlkp. oraz architerkturę na Politechnice Brandenburskiej. 

 

Języki angielski, niemiecki​​​​​​​, polski​​​​​​​, rosyjski​​​​​​​, hiszpański

Autorka mi.n memów politycznych.

 

Przypuszczam, że jeden z jej rodziców jest Niemcem, bo w będąc w szkole w Ontario należała do German Honors Society.

Obywatelka świata, kosmopolitka.

Ciekawe, ktora gazeta jako pierwsza zacznie ją lansować.

 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @bendix 3 czerwca 2019 15:03
3 czerwca 2019 15:15

Gdyby polski rząd wprowadził takie rozwiązania, to rozległ by się klangor na cały świat, jaki tu faszyzm panuje.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @ewa-rembikowska
3 czerwca 2019 15:16

Rozmieszczenie nazwiska Aniśko

https://nazwiska-polskie.pl/Ani%C5%9Bko

Tak jakby byli osadnikami...

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @saturn-9 3 czerwca 2019 14:22
3 czerwca 2019 15:17

Damian korzystał z funduszy rodzinnych... sam sobie sfinansował kampanię...jako odbrą inwestycję.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @krzysztof-laskowski 3 czerwca 2019 14:21
3 czerwca 2019 16:38

Wcale nie wykluczam, że mamy do czynienia z kolejnym wcieleniem 'gwelfow" i "gibelinów".  Ciągłość polityki niewątpliwie jest.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @saturn-9 3 czerwca 2019 14:22
3 czerwca 2019 16:39

No PaczPan. Stary dobry władca marionetek. Tylko nie obrażajmy Węgrów. On taki sam Węgier jak Luna Brystygierowa -Polka. A Trotski - Rosjanin.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ewa-rembikowska 3 czerwca 2019 15:13
3 czerwca 2019 16:41

O la ,la. Świetnie przygotowana do zadań na odcinku polskim - towarzyszka  niemiecko-amerykańska. I to "ś" w nazwisku. Pełne krycie pochodzenia.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @pink-panther 3 czerwca 2019 16:41
3 czerwca 2019 16:43

Mieszka w Niemczech, no pełną gębą Polka.  Jeszcze te memy politczne,czy puszcza je w Soku z Buraka?

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ewa-rembikowska 3 czerwca 2019 15:16
3 czerwca 2019 16:50

Mogą to  być osadnicy ale stawiam na "mniejszość białoruską". W bazie danych IPN jest 6 nazwisk z okolic Sokółki, Kamionki i Grajewa, występujących w grupie funkcjonariuszy UB i MO. Nazwiska na zachodzie to "obsadzanie i uszczelnianie granicy" z NRD.  Ludzie zaufani systemu. Z tego co pamiętam, granicę uszczelniał np. ojciec znanej pisarki  z dredami.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @ewa-rembikowska 3 czerwca 2019 16:43
3 czerwca 2019 16:54

No to widać Niemcy  poważnie sa rozczarowani dotychczasowymi inwestycjami w Danzig i Breslau. Studenci  z NZS  z 1989 r. ponieśli klęskę (czy raczej mogli ponieść, w dodatku się starzeli) , więc czas na nowe pokolenie i bardziej dyskretnie rozmieszczone:Gorzow Wlkp z zadaniami  na kierunku WarszawA

zaloguj się by móc komentować

DYNAQ @ewa-rembikowska
3 czerwca 2019 17:02

Aniśko to ukraińskie nazwisko.A jak mame de domo?

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @pink-panther 3 czerwca 2019 16:50
3 czerwca 2019 17:06

Może i tak być, z mapy wynika, że jakby zostali rzuceni do uszczelniania granic. 

Tomasz Aniśko może być jej ojcem.

https://www.wnp.pl/parlamentarny/osoba/tomasz-anisko,193714.html

Urodzony w 1963 r. Kandydat Koalicji Europejskiej.

Absolwent University of Georgia oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Architekt krajobrazu, naukowiec i wykładowca uniwersytetów w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Kurator kolekcji botanicznych, podróżnik, łowca roślin i autor. Działacz lubuskich stowarzyszeń kulturalnych.

Członek Partii Zieloni. Przewodniczący Zielonych w Ośnie.

W wyborach samorządowych w 2018 r. bez powodzenia kandydował na radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @DYNAQ 3 czerwca 2019 17:02
3 czerwca 2019 17:07

Ba!!!! to jest dobre pytanie. Tajne przez poufne.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @pink-panther 3 czerwca 2019 16:38
3 czerwca 2019 17:33

Pamiętajmy o takich postaciach jak biskup Grzegorz z Sanoka. Przedstawiciele partii Zielonych trzymają jego linię.

zaloguj się by móc komentować

Antonim @ewa-rembikowska
3 czerwca 2019 17:42

Jeśli chodzi o różne podejrzane paneuropejskie ruchy to istnieje coś takiego jak Diem25,  partia ta posiada jakieś zwiazki z lewicową partią Razem 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @Antonim 3 czerwca 2019 17:42
3 czerwca 2019 17:49

Na pewno takich ugrupowań jest więcej. Pomysłodawcom i sponsorom zależy na dotarciu do róznych targetów, młodych, zielonych, homo...itd. Na pewno też niejedna taka orgnizacja powstanie. Sponsorzy liczą, że któraś przebije się do szerszej świadomości wówczas pod jej wodzą zjednoczą się pozostałe. Tak sobie myślę.

zaloguj się by móc komentować

Paris @saturn-9 3 czerwca 2019 12:08
3 czerwca 2019 19:26

Tak...

... w ten chory "projekt federacyjny" pompowane sa duze pieniadze... jednoczesnie idzie wielkie  "bicie piany" w telewizorze francuskim i niemieckim  !!!

Wszystkie "tluste misie" doskonale o tym wiedza.

zaloguj się by móc komentować

Slepowron @ewa-rembikowska
3 czerwca 2019 19:31

jeszcze bardziej interesujace mozliwe powiazania.  Moze nasza nieoceniona pantera odnajdzie relacje.

Nie mam teraz czasu o tym pisac, ale nie tak dawna rozwalka Rycerzy Maltanskich z polecenia Franciszka ma sisly zwiazek z szacownym Boeselager.   Polecam zreszta zapoznanie sie z dewastacja Maltanczykow jaka miala miejsce w 2017, a takze z jej aspektem podejrzanych transakcji finansowych.   Wazne tropy dla ustalenia jacy gracze na jakich polach dzialaja.

It was the first election since the coup d’état of January, 2017, during which Fra’ Matthew Festing, the English grand master of the Order and a man with an impressive record of service, was pressured to resign by no less a figure than Pope Francis. The reason for Festing’s ouster would be almost impossible to believe if it had transpired under the leadership of a different pope: he had attempted to dismiss the Order’s grand chancellor, Baron Albrecht von Boeselager, for being responsible for the widespread distribution of condoms as part of the Order’s charitable activities. Boeselager refused to go, and he appealed to the Vatican.

zaloguj się by móc komentować


sigma1830 @ewa-rembikowska 2 czerwca 2019 21:11
3 czerwca 2019 19:36

Pozwoliłam sobie podrzucić artykuł prof.Dakowskiemu; umieścił go u siebie w wiadomościach. Rzecz jest ważna

. http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=25583&Itemid=47

zaloguj się by móc komentowaćainolatak @ewa-rembikowska 3 czerwca 2019 17:06
3 czerwca 2019 19:43

Dziwny jest ten świat w istocie i jakże powtarzalne procesy w nim zachodzą... wielki plus za notkę Pani Ewo.

To jest jedna rodzinka (swoją drogą Aniśko to jedna bialoruskie nazwisko, najwięcej odnotowań w USA, dokąd uciekali z Sowietów już w 1920 roku, Rosji i Białorusi).

W Polsce trochę ich w lubuskiem. W Ośnie Lubuskim jest też pani Anna Aniśko (53'), która była zarówno radną, jak i w zarządzie spółdzielczego banku, oraz powiązana w krs z wybitnie białoruskimi nazwiskami.

Tomasz, który może rodzinnie związany z powyższą panią (stąd być może po powrocie jego i jego żony Anny starty w wyborach) wybył do USA, gdzie zbierał doświadczenie w zieleni, podobnie jak Anna. Razem tworzą architekturę krajobrazu i siedzą w Partii Zielonych

Julia pewno jako maluch wychowywała się i wchłaniała światowość jeszcze poza Polską, a teraz w zieleni pozuje z młodszym bratem i chyba własnie z mamą Anną.

 

Jednym słowem "rdzenni" mieszkańcy z lubuskiego, wykształceni, z językami, eko, postępowi, gotowi by włączyć się w politykę, by odeprzeć katolicki, polski faszyzm.

zaloguj się by móc komentować


sigma1830 @ewa-rembikowska 3 czerwca 2019 19:39
3 czerwca 2019 20:00

To ja dziękuję za artykuł:)

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @pink-panther 3 czerwca 2019 16:50
3 czerwca 2019 20:06

"W bazie danych IPN jest 6 nazwisk z okolic Sokółki, Kamionki i Grajewa, występujących w grupie funkcjonariuszy UB i MO." I ta informacja by właściwie kończyła temat familii Aniśków i ich gładkiego przejścia od  pracy w MO i SB do pracy dla Zielonych i tęczowych w wielkim, globalnym świecie NWO.

zaloguj się by móc komentować

ainolatak @pink-panther 3 czerwca 2019 16:50
3 czerwca 2019 20:10

Ma Pani wiadomość w poczcie SN. Pozdrawiam

zaloguj się by móc komentować

ainolatak @ewa-rembikowska
3 czerwca 2019 20:10

Oczywiście, w lokalnych grach, szczególnie dotyczacych obszarów zielonych rachunki regulują Niemcy, myśląc, że to zapewni junkrom jakieś posiadłości na stałe...

Ale to nie jedyni Aniśko przecież są do dyspozycji ;) Niektórzy z nich to nawet kulturę narodową Polski mają tak głęboko na sercu, że np. do Polskie Fundacji Kulturalnej i prowadzonej przez nią szkole w Clark zapraszają narodowców w postaci Winnickiego, fundując patriotyczne stypendia, jak to robi p. Eugenia Aniśko. Z resztą matka Renee, która wyszła za mąż za jednego z Rockefellerów, syna wiceprezydenta za Busha.

Zatem Aniśki ambicje mają nie w kij dmuchaj ;)

 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @ainolatak 3 czerwca 2019 20:10
3 czerwca 2019 20:17

Ciekawe, czy Aniśki obstawiają również Kanadę?

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @krzysztof-laskowski 3 czerwca 2019 17:33
3 czerwca 2019 20:20

Ale Zieloni to ateisci:)))!!!! To tutaj "ciągłości linii" nie widzę.

zaloguj się by móc komentować

ainolatak @ewa-rembikowska 3 czerwca 2019 20:17
3 czerwca 2019 20:26

Kanadę wzięli Ukraińcy, i tych kilku Aniśków raczej tam się nie przebije.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @sigma1830 3 czerwca 2019 20:06
3 czerwca 2019 20:28

Jak to  mówią: ze względów procesowych nie potwierdzam:)))) Ale bogacze zaangażowani w lewackie organizacje i partie - na terenie popegieerowskim  z daleka zalatują zapachem służb. Przebukowanie kolejnego pokolenia do BND to niewielki wysiłek, zwłaszcza, że Kolega Grudeq twierdzi, że nazwisko jest ukraińskie. A Ukraińcy od Szczecina  do Grajewa występują w dużych ilościach a w lubuskiem mogą obecnie występować również. 

Niemce dwoją się i troją, bo czas się kurczy. Na "niemieckość Prus" nie dali rady ugrać zbyt wiele, poza Basilem Perskim z importu w Danzig i paroma jurgieltnikami miejscowymi , więc w zapasie mieli wariant "na partię paneuropejską". Nie będzie niemieckie, to chociaż niech nie będzie polskie. Marzyciele. 

zaloguj się by móc komentować

ainolatak @pink-panther 3 czerwca 2019 20:20
3 czerwca 2019 20:32

Kallimach opisując Grzegorza z Sanoka, coś tam czerpał i przebąkiwał o Senece, wg. którego religia jest prawdą ale ludu, dla mędrców fałszem, dla władców użyteczna. Grzegorza miał za mędrca ;)) 

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @pink-panther 3 czerwca 2019 20:20
3 czerwca 2019 20:34

A ja dostrzegam absolutną ciągłość, Zieloni bowiem nie są ateistami. Wierzą w renesans.

zaloguj się by móc komentować

sigma1830 @pink-panther 3 czerwca 2019 20:28
3 czerwca 2019 20:56

Końcówka - ko to raczej nazwiska białoruskie, końcówka -uk - ukraińskie. Ale żydokomuna  to i tak międzynarodówka, a jak ich zwał, tak ich zwał.

zaloguj się by móc komentować

Paris @grudeq 3 czerwca 2019 12:21
3 czerwca 2019 21:10

Zgadzam sie z Panem Smieciu...

... jestem pewna na 99%, ze ten caly PiS, taki jaki on jest dzisiaj, z tymi swoimi partyjniakami, dzialaczami, tym calym "twardym jadrem"  i  "dobra zmiana", ktora teraz wlasnie spier**la do brukselki, do lepszego koryta... czyli  ZBIERANINA zaprzedanych oszustow i hipokrytow bez kompetencji - AKCEPTUJE  FEDERALIZACJE  Polski  !!!

Jesli Pan, Panie Grudeq pyta mnie o dowody - to chocby ostatnie - przemilczenie skandalicznej wizyty Pompeo,  zamilczanie i procedowanie przez Legutko "ustawy" IPN, just 447 - a z dawniejszych - wizyta z "wypadkiem" PBS w TA... wystarczy.

 

zaloguj się by móc komentować

Paris @ewa-rembikowska 3 czerwca 2019 12:24
3 czerwca 2019 21:13

Naturalnie...

... teraz czekajmy kiedy te wszystkie dete opozycje, koalicje,  PSL'e, kukizy i pozostala swolocz polityczna znajdzie sie w  VOLT  !!!

zaloguj się by móc komentować

Paris @ewa-rembikowska 3 czerwca 2019 12:31
3 czerwca 2019 21:19

Jaki ten swiat maly...

... kto by pomyslal, ze to wszystko tak pieknie sie rypnie  !!!

zaloguj się by móc komentować

Paris @ewa-rembikowska 3 czerwca 2019 15:13
3 czerwca 2019 21:26

Tradycyjnie...

...  "gapol"  Sakiewicza... oni zawsze byli i sa w "awangardzie"  !!!

zaloguj się by móc komentować

Paris @sigma1830 3 czerwca 2019 19:39
3 czerwca 2019 21:37

O la la  !!!

Cala rodzinka "polakow" ma charakterystyczne rysy.  To zapewne te przyszle "elity"... licze, ze mlodzi Polacy beda mieli ich baaardzo  "na oku"  !!!

zaloguj się by móc komentować

Paris @ewa-rembikowska 3 czerwca 2019 19:45
3 czerwca 2019 21:44

No tak...

... musza FspUlpracowac nieroby i wykolejence jedne... przeciez cale zycie nie beda "bronic" Rospudy albo innej Mierzei  i przykuwac sie jakimis lancuchami... zamarzylo sie debilom isc w "politykie"... do koryta panstwowego...

... co za cholota  !!!

zaloguj się by móc komentować

saturn-9 @ewa-rembikowska 3 czerwca 2019 15:17
3 czerwca 2019 22:24

'Baron' zdaje się być freakiem, któremu micha z makaronem i kilka sweterków z wełny jeszcze wystarczały do dobrego samopoczucia. Pytany o to z czego żyje, wrzuca, że rodzina go utrzymuje i to już od 2016 roku, gdy pożegnał się z robotą w firmie McKinsey.

Rodzice głodem nie przymierają więc w zasadzie kilka setek euro miesięcznie wystarczy aby przetrwać w Berlinie w jakiejś tam postnowoczesnej wspólnocie mieszkaniowej a nie robić wstydu rodzinie będąc bezrobotnym na Harz IV.

Jako najmłodsze dziecko bankiera miał cygańskie podejście do wyzwań narzucanych przez neoliberalny system.

Ale rozejrzał się, przejrzał globalnie w USA, zainwestował czas i teraz wypłynął. Czujne przyczółki 'władzy właściwej' sypneły wcześniej kasą dla wsparcia projektu. 

A dalej to już jest samograj. Niski płotek do przeskoczenia, 0,62% i murowane jedno miejsce z 96-ciu [sic! pocałunek Almanzora?] w PE.

Demokratyczny Suweren w D zmęczony zużytymi maskami stręczonymi przez tradycyjne partie u władzy przekornie oddaje swoje krzyżyki na egzotów. Czy to 'neonazistowska' NPD, czy prześmiewcza Die Partei (teraz dwóch komików będzie się nabijać z demokracji w PE przy pustym audytorium).

Aby zaistnieć na listach wyborczych do PE w RFN należy zebrać 4 tyś. podpisów. Aby zaistnieć w PE należy przekroczyć pułap 0,62 % oddanych ważnych głosów.

Niemieckojęzyczny suweren potrafi jeszcze nieco popłynać pod prąd. Ale tylko dzięki tym niskim progom dającym szansę każdemu, kto potrafi zgrabnie się zaprezentować i trafi w gust społeczeństwa spektaklu.

Dlaczego w PLN jest próg 5 %?

Inne kraje europejskie mają inne zaporowe wymagania co do startu. We Włoszech 150 tyś. podpisów do zebrania. We Francji ... Ehhh.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @saturn-9 3 czerwca 2019 22:24
3 czerwca 2019 22:41

Niemcy widać mogą pozwolić sobie na eksperymenty w rodzaju jednego mandatu dla partii Volt. Przetestują i może wyeksportują.

W Polsce jest 5%, aby komuchy mogły poprawić sobie sytuację materialną.

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować