-

ewa-rembikowska : Wczoraj Warszawianka, dziś Kujawianka.

Własność ziemi wg Alliance Israélite Universelle, czyli dlaczego nie można oddać ziemi ziemianom

Postęp nr 119, 26 maja 1900

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=222235

Fragment artykułu "Żydowskie życie zarobkowe. XIX wiek."

 

>Przed kilkunastu laty wpadła nam w ręce nauka dana żydom przez "Alliance Israelite" , a z której ze względu na ustęp, dotyczący posiadłości ziemskich, przytaczamy następujący wyjątek: 


"Posiadanie ziemi, pozostanie zawszą żelaznem i nigdy nie dającem zaprzeć się bogactwem każdego kraju.

Posiadanie ziemi, daje potęgę, znaczenie i wywiera wpływy. 


Posiadanie ziemi więc przejść musi w ręce żydowskie. A łatwo da się to uskutecznić, skoro owładniemy kapitałem ruchomym.

Pierwszym tedy zadaniem Izraela być powinno, aby dotychczasowych właścicieli ziemskich wywłaszczyć. Przede wszystkiem niebezpiecznemi są dla nas majątki magnackie; trzeba więc młodym magnatom i młodej szlachcie ułatwiać robienie długów po wielkich miastach.

Przez lichwę zdziesiątkujemy majątki arystokratyczne i osłabimy znaczenie arystokracyi. Posiadłość ziemską trzeba tedy zmobilować, to jest, że puści ją się w obieg, jak zwyczajny towar.

Im więcej wielka własność ziemska na małe podzielone będzie cząstki, tym taniej dostaniemy ją w nasze ręce. W tym to celu tedy trzeba wycofać kapitał na czas dłuższy z hipotek. Pod pozorem dopomożenia klasie uboższej i ulżenia robotnikowi, aby państwo i gminy rozłożyły podatki i ciężary na podstawie podatku gruntowego. A jeżeli potem ziemia dostanie się w ręce nasze, to jej dzierżawcy i robotnicy, muszą nam z niej zapłacić czynsz dziesięć razy większy" . <

Tekst napisany pod koniec 19 wieku, dalej poraża swoją aktualnością.

Wg Wiki Alliance Israélite Universelle żydowska organizacja założona w Paryżu w 1860 roku przez Adolphe’a Cremieux w celu ochrony praw Żydów na całym świecie.

W 1860 Alliance Israelite Universelle rozpoczęła swoją misję cywilizacyjną wśród Żydów z Północnej Afryki. W 1862 została otwarta szkoła Tetuan w Maroku. Jej członkami byli głównie Żydzi, ale zyskała ona wielu sympatyków wśród miejscowych chrześcijan.

Do osiągnięcia swoich celów organizacja zdecydowała się na kampanię edukacyjną w ramach której publikowała artykuły na temat życia oraz kultury żydowskiej.

Na początku jednak organizacja starała przynieść ulgę uciskanym braciom, więc w ich imieniu zapewniała rządy o wzajemnej przyjaźni. Z tego powodu rządy Francji, Holandii, Włoch oraz Belgii odnowiły traktaty ze Szwajcarią dotyczące praw obywatelskich dla Żydów. Dzięki działalności tejże organizacji w traktacie berlińskim zostały zamieszczone postulaty wobec Rumunii, Serbii, oraz Bułgarii dotyczące zaprzestania dyskryminacji wobec każdej religii.

W miarę upływu czasu działalność tej organizacji skupiała się coraz bardziej na edukacji oraz na poprawie sytuacji materialnej Żydów. W 1864 powstała szkoła w Bagdadzie. W 1870 została otwarta pierwsza szkoła żydowska na terenie Palestyny. Z czasem powstało ponad 60 takich szkół. Nauczyciele Alliance byli kształceni w Turcji oraz we Francji.

W latach 90. XIX wieku organizacja rozpoczęła działalność na Bałkanach.

Po powstaniu Izraela wiele szkół na terenie Bliskiego Wschodu zostało zamkniętych z powodu emigracji żydowskiej do nowo powstałego państwa.

 

 tagi: ziemia  własność  wywłaszczenie  filozofia własności 

ewa-rembikowska
20 września 2019 10:42
36     2038    12 zaloguj sie by polubić
komentarze:
pink-panther @ewa-rembikowska
20 września 2019 10:50

Rzeczywiście "poraza aktualnością". A z "posiadaczy ziemskich" nie ciągnących "rydwanu postepu i globalizacji" pozostali tylko polscy chłopi. Wszędzie dookola  albo latyfundia,albo byle sowchozy.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @pink-panther 20 września 2019 10:50
20 września 2019 10:59

To teraz przecież parol zagięli na polskich chłopów i chcą ich wykończyć dopłatami. Cele planowane na 100 lat z góry. I metodą salami dochodzą do celu.

zaloguj się by móc komentować

umami @ewa-rembikowska
20 września 2019 11:46

To chyba praca wspomniania w tym artykule:

Witold Lewicki - Nasze, czy obce żywioły?
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/301200/edition/288174/content

zaloguj się by móc komentować

umami @ewa-rembikowska
20 września 2019 12:22

i jeszcze obrazek a propos dokonanego przewrotu:

 

zaloguj się by móc komentować

S80 @ewa-rembikowska
20 września 2019 13:29

A to z początku lat 30. XX w. Pierwszy punkt jest o nim.
"Ginęły akta dotyczące szpiegów i zdrajców za rządów "brata" Cremieux, ginęły akta w okresie Dreyfussjady, giną już akta w sprawie Stawiskiego". (l.30.)

Jego krewny
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fernand_Cr%C3%A9mieux

"Siedział po stronie radykalnej lewicy i czasami zabierał głos, szczególnie w 1886 r., na korzyść propozycji wypędzenia książąt".
(notamment en 1886, en faveur de la proposition d'expulsion des princes).
Tu o tym:

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Loi_du_22_juin_1886_relative_aux_membres_des_familles_ayant_r%C3%A9gn%C3%A9_en_France

zaloguj się by móc komentować

malwina @ewa-rembikowska
20 września 2019 14:16

jak to powiedział kiedyś pewien Francuz: jeśli wpuscisz do domu Żyda, to ty ten dom będziesz musiał opuścić...(nie podam zródła bo to na YT usłyszałam za czasów, kiedy sobie nie zatrzymywałam linków.)

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @umami 20 września 2019 11:46
20 września 2019 15:26

chyba nie, ale pokazuje tak przejrzałam kilka stron i widać poluzowanie ze strony rządu austriackiego w przedmiocie przekazywania własności ziemskiej obywatelom wyznania mojżeszowego.

Może to jest jedna z odpowiedzi na pytanie, po co trzymano monarchię Austro-Węgierską?

W Czechach to chyba największym obszarnikiem to był sam Rotszyld.

 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @malwina 20 września 2019 14:16
20 września 2019 15:28

tak wygląda, że to prawda. W zaborze pruskim w związku z działalnością księdza Wawrzyniaka i przejęciem przez niego kanałów dytrybucji, kupcy żydowscy przenosili się do Galicji i Królestwa. Tu mieli raj.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @S80 20 września 2019 13:29
20 września 2019 15:30

Ten Cremieux widać też musiał być niezły gość. Ciekawe skąd mu nogi wyrastały i kto miał na niego kwity?

zaloguj się by móc komentować

qwerty @pink-panther 20 września 2019 10:50
20 września 2019 16:14

w sporze o grunt z Gminą Żydowską, przesłuchiwany przewodniczący Gminy ładnie wyłożył, my ziemi nie sprzedajemy nigdy, daliśmy przykłady, że jednak sprzedają jak jest interes do zrobienia, wygram proces o zasiedzenie? jak obstawiacie?

zaloguj się by móc komentować

umami @ewa-rembikowska 20 września 2019 15:26
20 września 2019 16:38

przeczytałem ją i to ta:)

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @umami 20 września 2019 16:38
20 września 2019 16:49

dzięki, to ją też przeczytam

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @qwerty 20 września 2019 16:14
20 września 2019 16:50

Wszystko zależy od sędziego i tego, komu dał swój numer telefonu.

zaloguj się by móc komentować


ewa-rembikowska @umami 20 września 2019 17:21
20 września 2019 18:32

Politycznie związany z demokratami galicyjskimi. Zwolennik asymilacji Żydów. Nieźle.

zaloguj się by móc komentować

S80 @ewa-rembikowska 20 września 2019 15:30
20 września 2019 20:12

On był po drugiej stronie, nikt nie musiał mieć na niego kwitów.

zaloguj się by móc komentować

S80 @ewa-rembikowska
20 września 2019 20:13

"(...) Adolf Cremieux, autor tego manifestu, był wielkim mistrzem masonerji, członkiem Rządu Obrony Narodowej, ministrem Francji, no i opiekunem Gambetty ["przez pewien czas miał nawet Gambettę za swego sekretarza"], a także członkiem triumwiratu, który rządził Francją w najcięższych chwilach, to jest po wzięciu Napoleona III do niewoli. Triumwirat  ten stanowili: Cremieux, Gambetta i minister spraw zagranicznych Jules Favre, też mason, który w imieniu Francji podpisał warunki pokojowe, omówione poprzednio z Rotszyldem francuskim i Bleichroederem, żydowskim bankierem z Prus 1). (...)

"1) Warto tu zauważyć, że w najcięższych chwilach dla narodu francuskiego, wtedy, kiedy Francja staja nad brzegiem przepaści, Rotszyldowie nie pożyczyli rządowi ani centa, owszem, czynili wszystko, aby przełamać opór Francji i zmusić ją do zawarcia hańbiącego pokoju. Banque de France, którego głównym akcjonarjuszem są Rotszyldowie, oprócz 6% domagał się jeszcze od Rządu prawa na zajęcie wszystkich hypotek lasów państwowych! Wtedy to (r. 1871) Anglik Morgau pożyczył Francji 400 milj. franków za zwyczajnem pokwitowaniem. Ten rok zrujnował wszystkich: chłopów, rzemieślników, robotników, kupców, przemysłowców i państwo. Ale akcjonarjusze "Banque de France" mieli 150 mlljonów franków zysku. Ed. Denachy (Les Rotschilds et la Banque de France) podaje o tem szczegółowe i tak przeraźliwe w swojej nagości fakty, że ślepy zaczyna widzieć - prawdę".


"(...) Nic dziwnego, że Cremieux interwenjował w sprawie złagodzenia wyroków, jakie zapadły na zdrajców i szpiegów, żydów, w czasie wojny 1870, a co więcej, zaaranżował zniknięcie z ministerjum spraw zagranicznych w Paryżu aktów śledztwa, które wykazywało winę złodziei żydów
podczas wojny z Prusakami 2).


2) Według świadectwa dyplomaty rosyjskiego Girsy, sztab gener. pruski otrzymywał w r. 1870 od masonów francuskich, za pośrednictwem specjalnego biura w Bernie Szwajcarskiem, wszelkie wiadomości, dotyczące skarbu, stanu obrony, nastroju w Paryżu i t. p.".  (1934)

zaloguj się by móc komentować

Slepowron @pink-panther 20 września 2019 10:50
20 września 2019 20:14

Poraza aktualnoscia ...

Kiedy po ponad 3/4 stulecia od smierci wlascicieli uruchamia sie najwieksze mocarstwo swiata aby wydrzec mienie bezspadkowe a przy okazji jeszcze troche wiecej - to prawie nikogo na tym forum nie poraza ...

  Cisza przedwyborcza, moze nawet po partackim rozgrywaniu prze Konfederacje, uzasadniona.  Przedtem bylo tez cicho,  a  potem bedzie jeszcze ciszej

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @Slepowron 20 września 2019 20:14
20 września 2019 20:32

I coraz ciszej nad tą trumną

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @S80 20 września 2019 20:13
20 września 2019 20:33

Dziękuję. Wszyscy to widzieli, wszyscy wiedzieli, ale powiedzieć coś na Rotszyldów, to jest spiskowka teoria dziejów. Tu panowie bankierzy rozstawiali Francję, Niemcy, Austro-Węgry, Rosję, Orient i powiedzieć o tym nie można. 

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @ewa-rembikowska
20 września 2019 22:04

"Posiadanie ziemi, pozostanie zawszą żelaznem i nigdy nie dającem zaprzeć się bogactwem każdego kraju.

Posiadanie ziemi, daje potęgę, znaczenie i wywiera wpływy."

 

 

To powody, dla których od 1989 roku było oczywiste, że natychmiast należy zwrócić ziemię polskim właścicielom lub ich spadkobiercom. Poza, naturalnie, elementarną sprawiedliwością po tej nieprawdopodobnej, państwowej kradzieży. Rabunek odbywał się bezwzględnie, bez żadnych spisów/dokumentacji rabowanych rzeczy, budynków i ziemi. Majątek K. rabowali żydzi ze wsparciem wojsk KBW. Żydem był facet, który podawał się za "historyka sztuki" i palcem pokazywał żołnierzom, co należy z dworu wynosic na ciężarówki. Naszych znajomych też rabowali żydzi /to byli funkcjonariusze komunistyczni/ i całe cenne wyposażenie dworu znalazło się w mieszkaniu sekretarza partii w Kościerzynie. 

Po długim czasie beznadziejnej walki o ziemię, w tym i po staraniach w PiSie /tam było agresywne olewanie/, ewidentnie jasnym stało się, że ta nasza ziemia na kogoś czeka. I te wszystkie Donki i Jarki biorą udział w tym nieprawdopodobnym, antynarodowym łajdactwie. Gdy wyszły na niwę publiczną /jeszcze długo przed 447/ roszczenia żydowskie - stało się sprawą oczywistą, że chodzi o zawładnięcie polską ziemią przez żydów. Koncerny też mają w tym udział. 

Polityczne "elity" zawsze twierdziły, że Polski nie stać na oddanie Polakom ziemi, czyli zwrotu zrabowanego przez państwo mienia w naturze. To oczywisty nonsens. A w świetle rosnących roszczeń żydowskich - to cios w plecy i egzystencję narodu, wykonywany konsekwentnie przez te "elity" od 1989 roku. Natomiast w 1944 roku, gdy dekretem rolnym rozpoczęła żydokomuna rabowanie Polaków, po prostu wykorzystano "na rympał" dogodną sytuację pod ciśnieniem zwycięskich tu Sowietów. Którzy tę żydokomunę /rząd lubelski, PKWN/ tu nasadzili. 

Brak reprywatyzacji Polaków to chyba najbardziej antynarodowe i łajdackie, celowe zaniechania kolejnych rządów po 1989 roku. No i brak jakiejkolwiek kary dla antynarodowych zbrodniarzy. 

 

zaloguj się by móc komentować

MarekBielany @ewa-rembikowska
20 września 2019 22:04

To jest potrzeba 100+ lat.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @KOSSOBOR 20 września 2019 22:04
20 września 2019 22:21

Z drugiej strony każda partia temat ten olewa. Rozumiem, że Biedroń, ale Konfederacja. Oni krzyczą tylko o 447, ale o zwrocie ziemi ziemianom już nie. Przed chwilą przeglądałam 100 ustaw Mentzena i o tej sprawie ani mru mru. Umówili się, czy co? Nie znają tego tekstu? Znają, ale olewają? Mówiąc krótko, dalej jesteśmy pod okupacją.

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @ewa-rembikowska 20 września 2019 22:21
20 września 2019 22:42

Mam wrażenie, że wykrzykiwanie o 447 jest politycznie w zasadzie "bezbolesne". Walec roszczeń i stosownych umów i tak sie toczy. Se Konfederaci pokrzyczą, sejmu nie opanują, a w polityce zaistnieją na niegroźnym marginesie. Natomiast reprywatyzacja Polaków to konkret i, co gorsze, do wykonania naprawdę. I jest to temat absolutnie zakazany /zwłaszcza co do ziemi!/ przez rzeczywistych tutaj decydentów. Przeto Konfederacja też "się słucha" najwyraźniej. 

Zawsze uważałam, że kwestia reprywatyzacji Polaków jest rzeczywistym sprawdzianem /jak w pokerze/ zamiarów i umocowań tutejszych partii politycznych. 

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @KOSSOBOR 20 września 2019 22:42
20 września 2019 22:54

I jest to temat absolutnie zakazany /zwłaszcza co do ziemi!/ przez rzeczywistych tutaj decydentów.

Jak najbardziej.

zaloguj się by móc komentować

ikony58 @ewa-rembikowska
20 września 2019 23:38

 W. RoszkowskiLista największych właścicieli ziemskich w Polsce w 1922 r

...i glos Feliksa Konecznego

Nigdy socjalizm nie moze byc antysemickim, gdyz w takim razie zaczela by kurczyc sie jego
uniwersalnosc, która zawdziecza przede wszystkim wszedobylstwu zydowskiemu, ale to juz sprawa
praktyki. Ta zajmowac sie tu nie moge, bo by mnie mogla wyprowadzic daleko, zbyt daleko "poza
burte" zamierzonej ksiazki. Nawet na "najpraktyczniejsza" strone socjalizmu, na jego roboty
gospodarcze, moge zwracac uwage tylko ze stanowiska teoretycznego. Socjalizm (z komunizmem)
maja swoja odrebna ekonomie spoleczna, której glówne wskazania sa zgodne z ekonomia
zydowska ... Azeby ten temat przedstawic nalezycie, trzeba by osobnej ksiazki.
Ogranicze sie (dla przykladu) do jednego punktu, lecz zasadniczego. Jak wiadomo, cywilizacja
zydowska stawia na pierwszym miejscu (w przeciwienstwie do lacinskiej) nie majatek ziemski, w ogóle
nieruchomy, lecz pieniezny (spekulacyjny). Bogacze zydowscy podrwiwaja sobie z tych gojów, którzy
wlasciwie sa od nich o wiele bogatsi, bedac panami rozleglych mil kwadratowych, lecz ... nie maja
pieniedzy. Wedlug pojec lacinskich zbiera sie pieniadze po to, zeby nabyc nieruchomosci i juz sie jej
nie pozbywac; wedlug zydowskich nabywa sie nieruchomosc, azeby ja korzystnie sprzedac. Wszelki
majatek a nawet prosty dobrobyt, wyobraza sobie Zyd stale, jako pieniadz; nieruchomosc jest u niego
czasowym ekwiwalentem pieniadza.
Ujmuje wiec cala ekonomie pienieznie. Pieniadz jest niewatpliwie od tego, zeby krazyc. Dobrobyt
powstaje z tego, ze pieniadz przechodzi szybko z rak do rak. Te regule zgeneralizowali Zydzi i stosuja
ja do wszelkich dóbr. Nasz kodeks cywilny i nasze prawo majatkowe zazydzaja sie coraz bardziej,
gdyz przybywa praw, majacych ulatwiac "cyrkulacje dóbr". Dalismy sie wziac na lep frazesu,
zazydzilismy swój system majatkowy; cóz wiec dziwnego, ze w zazydzeniu Zydzi zajmuja pierwsze
miejsca? Przybywa nam ustaw utrudniajacych stabilizacje majetnosci nieruchomej. W calej Europie
(prócz Anglii) odbyla sie nagonka na majoraty i powiodla sie. W Polsce zostalo ledwie kilka ordynacji
które tak kluja w oczy "demokracje", iz nalezy sie spodziewac generalnego ataku na nie.
Rozpowszechnilo sie bowiem wsród ogólu mniemanie, jakoby majoraty byly jakims wybrykiem
arystokracji i "feudalów".

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @ikony58 20 września 2019 23:38
21 września 2019 00:13

Plus do tego wprowadzenie spółek akcyjnych, gdzie właściciel nie ma wpływu na zarządzenie firmą i gdzie akcja sama w sobie jest przedmiotem obrotu. 

Szkoda, że w szkołach/na studiach nie uczą o finansowaniu konfliktów zbrojnych, kto je finansował i jak.

Weźmy konflikt austro-pruski i bitwę pod Sadową. Austriaków finansował Rotszyld a Prusaków jego agent na Niemcy, czyli Gerson von Bleichröder. Oni chyba traktowali to jak partię szachów i bawili się przy tym świetnie.

 

zaloguj się by móc komentować

qwerty @KOSSOBOR 20 września 2019 22:04
21 września 2019 20:52

To jest istotą doktryny państwa: raz uprawnionego mienia nie oddaje się właścicielom nigdy; wyjątkiem były zwroty po 1956 mienia/nieruchomości kontuzjowanych W procesach lat czterdzistych i pięćdziesiątych; jeszcze w latach 80tych wykreślałem hipoteki wpisane za Stalina

zaloguj się by móc komentowaćmalwina @KOSSOBOR 20 września 2019 22:04
21 września 2019 21:34

nie można nawet powiedzieć: Boże, Ty widzisz i nie grzmisz. 

No bo co niby Pan Bóg mógłby dla nas zrobić, skoro my zami tego zrobić nie chcemy?

wyć się chce...

zaloguj się by móc komentować

Paris @malwina 20 września 2019 14:16
22 września 2019 22:51

Wie, co powiedzial...

... ten Franek... w koncu  wyrzucali te  KANALIE z Francji,  cos chyba ze 3 razy  !!!

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @Paris 22 września 2019 22:51
22 września 2019 23:20

a oni wracali i ekspandowali na świat

zaloguj się by móc komentować

Paris @ewa-rembikowska 22 września 2019 23:20
22 września 2019 23:56

Tak.

To sa wyjatkowe kanalie i ludzkie mendy... bez morale i etyki... i trzeba ta swolocz naprawde  OMIJAC  SZEROKIM  LUKIEM.  Zdarzaja sie wsrod nich  normalni, ale to naprawde wyjatkowa rzadkosc.

Poza meritum, Pani Rembikowska...

... prosze sobie wyobrazic, ze jakies 6, moze 7 lat temu filmowa rodzina u ktorej pracowalam, dala mi namiar na adwokata po porade wlasnie do madame Cremieux z tych Cremieux od Adolphe, ktorego Pani wlasnie przytoczyla w swojej kapitalnej notce... do dzis wlasciwie nie mialam swiadomosci, ze ta niesamowita, anorektyczna i antypatyczna baba pochodzi wlasnie z tej zydowskiej rodziny.  Po kilku minutowej rozmowie wiedzialam, ze moje rdv z nia jest pierwsze i zarazem ostatnie,  choc ta wydra wydzwaniala do mnie i byla nawet sklonna poprowadzic moja apelacje.

zaloguj się by móc komentować

ewa-rembikowska @Paris 22 września 2019 23:56
23 września 2019 18:02

Jak to teraźniejszość z przeszłością się miesza. Ciekawe, czy tylko ona taka nieprzyjemna, czy całą rodzinę należałoby omijać szerokim łupem? W każdym razie myślę sobie, że te wszystkie rodziny, które na przełomie 19 i 20 wieku nadawały ton wydarzeniom, dalej to robią - po cichutku i pomalutku.

zaloguj się by móc komentować

Paris @ewa-rembikowska 23 września 2019 18:02
23 września 2019 19:16

Tak,  miesza sie i to baaardzo...

... wiekszosc z nas nie ma nawet tej swiadomosci,  a oni, czyli dzis ich potomkowie dalej  trzymaja reke na pulsie i dalej nadaja ton - wlasnie po cichutku i powolutku  !!!

Tak mi sie tam, w tej calej Francji  zlozylo, ze mialam "do czynienia" z kilkoma takimi "przedstawicielami"  tych rodzin,  oni  CALY  CZAS   SA BLISKO  koryta,  ciagle sa powiazani i uwiklani  i  TYLKO  BACZA  aby im sie  ZEROWISKA  w  POLSCE  nie ukrocily.  Madame Cremieux musi byc nadal  "dobrze ustosunkowana" bo jej kancelaria-apartament w 6 Paryzu... to wprost  MUZEUM  SZTUKI... w duzej mierze z pewnoscia  kradzionej  !!!

 

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować